Saarlased saavad bussi-Uberi (24)

Saaremaal hakatakse juba sel aastal harjumuspäraseks saanud bussiliikluse kõrval pakkuma ühistransporditeenust ka nõudluspõhiselt.

ON, MIDA ARUTADA: Kolmapäeval arutati Saaremaa tuleviku transpordikorraldust. Esiplaanil Kuressaare bussijaama juhataja Aare Lehtsi, transpordinõunik Karl Tiitson ja abivallavanem Jüri Linde.
Maanus Masing“Eesmärk on panna inimesed liikuma nutikalt ja kuluefektiivselt,” ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Pirko Konsa. Ta märkis, et info inimeste liikumisvajadustest on olemas, aga seda ei kasutata, ja üks võimalus selleks võiks olla nõudluspõhine transport.

Konsa väitel on näiteks Coop ja Omniva valmis oma teenuseid pakkuma. Kui nad teavad inimeste transpordivajadusi, siis võivad nad soovijaid oma autode peale võtta.

“Oleks vaja kaasa aidata maainimeste liikumisele ja see projekt toetabki elu ääremaadel,” kinnitas nõunik Konsa. Bussid jääksid liinidel ikka sõitma, uus lahendus hakkab toimima paralleelselt.

Pirko Konsa lisas, et kuna Saaremaa on merega piiratud, siis sobib see koht pilootprojektiks kõige paremini.

Projekti üks eestvedajaid, tarkvarainsener Aare Lapõnin ütles, et vajalik platvorm luuakse eraalgatuslikult. “Kui projekt tundub saarlastele hea, siis võtame tehnoloogilise lahenduse enda peale,” rääkis ta. “Saaremaa poolt ootame koostöötahet ja -valmidust. Juunis oleks süsteem valmis, sest eeltöö on tehtud. Kõik ei tule muidugi kohe kindlasti välja, aga töö käigus selguvad ka puudujäägid, et leida siis nende ületamiseks lahendused.”

Nõunik Konsa lisas, et ettevõtjatel on siis, kui projekt Saaremaal õnnestub, ärihuvi minna seda ka mujale müüma. “See on ühel hetkel palju väärt, aga me ei tee seda saarlaste arvelt. Maantee-
amet hakkab seda tulevikus haldama, teenuste liitmisel tekib vaba turumajanduse konkurents,” selgitas ta.

Saaremaa valla transpordinõuniku Karl Tiitsoni hinnangul võib projekti käivitamisel saada suurimaks takistuseks Eesti seadusandlus ja küsimus on, kas seda muudetakse, ehk mis selles osas siis üldse saama hakkab. “Kuidas inimesed, kes hakkavad teisi vedama, selleks õiguse saavad,” tõi ta välja ühe kerkiva probleemi.

“On olemas kindlad nõuded ja inimesed peavad transporditeenuse osutamiseks õiguse taotlema, sest ei saa nii, et hommikul mõtlen ja võtan kohe kellegi kaasa. Sa pead ikkagi protsessi enne läbi käima, sinu auto peab mingitele nõuetele vastama,” selgitas Tiitson.

Nõudluspõhise transpordi rakendamine tuleb Saaremaa valla koalitsiooninõukogus arutusele järgmisel nädalal ning seejärel esitatakse see hindamiseks ja heakskiitmiseks volikogule.

Riigikogu ja Saaremaa vallavolikogu liige Kalle Laanet ütles, et esimene küsimus on, kas vallavolikogu on valmis seda projekti toetama. “Mina arvan, et on ning saame sellega edasi minna ja paremini,” lausus ta.

Riigikogu ja Saaremaa vallavolikogu liikme Hannes Hanso sõnul on selline liikumise viis erinevates gruppides juba sisse töötatud ja see näitab, et nõudlus on olemas. “Kui on olemas infoplatvorm, kus kõike koordineeritakse, siis on see mõistlik,” tõdes ta.

“Poliitiline tahe on meil olemas. Kui saame selle tehtud, siis hakkaks terve ilm meilt õppima, sest see parandaks ka tööhõivet ja elavdaks majandust. Kuna see projekt vallale esialgu kulusid ei too, siis miks mitte võimalust kasutada,” rääkis Hanso.

Sotsiaalvaldkonna abivallavanem Kairit Lindmäe on uue süsteemi rakendamise poolt, sest vallas on praegu tema valdkonnas sõitmas palju autosid, mis tegelikult sotsiaaltranspordi alla ei kuulu. Uus lahendus tooks aga võimalusi ka selles osas. “Me ei saa teiste maakondade mudeleid endale võtta, sest seal liigutakse ka rohkem üle piiride,” leidis ta.

Üks suuremaid ühistransporditeenust vajav sihtgrupp on vanemad inimesed ja pensionärid, kellel pole liikumiseks isiklikku autot või siis on takistuseks tervisehädad. Enamikul neist pole aga kodus uue projekti toimimiseks olulist internetti, nutitelefonidest rääkimata. “Küll vanainimesele saab ka selle lihtsa vidina kätte anda, aga peamine on, et poliitiline tahe on olemas,” lausus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Pirko Konsa.

Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson on seda meelt, et praegu on õige aeg alustada, sest sügisel tuleb kohalike bussiliinide teenindamiseks uus riigihange. “Mõnes kohas on bussitransport korralik, teises jälle puudulik, aga on kohti, kus eelistatakse liikumiseks isiklikke autosid,” tõdes ta.

Print Friendly, PDF & Email