MAJARÄNNAKUD LINNARUUMIS

ALLIMANNI (PALLOPSONI) MAJA Kauba 1

Igas linnas on hooneid või muid rajatisi, mis teiste hulgast millegi erilisega silma torkavad. Kauba tn 1 on olemuselt väga tagasihoidlik puumaja, millest on tänu seda ehtivale imposantsele kellatornile saanud omaette linnamärk. Rahvasuus kunagiste omanike järgi kas Allimanni või Pallopsoni majana tuntud hoone valmis tõenäoliselt 1899. aastal, millele viitab aastaarv kellatorni tuulelipul. Kellatorn restaureeriti ja seati uuesti töökorda 1999. aastal.


Majas asusid kunagi sellele nime andnud kellassepa Emil Ferdinand Allimanni (1868–1947) töökoda ja eluruumid, lisaks muud äripinnad. 1952. aastal müüs E. F. Allimanni tütar Alma hoone siin juba varem kellassepana töötanud Jaan Pallopsonile (1909–1989). Kuni selle ajani elasid siin ka Alma pojad, hilisemad tuntud kultuuritegelased Karoly Stern (1921–1975) ja Sandor Stern (1924–2017). Nüüd kuulub hoone J. Pallopsoni järeltulijatele ning on säilitanud äri- ja eluhoonena oma algse funktsiooni.
Allimanni maja 20. saj
algupoolel.

Saaremaa muuseum

Print Friendly, PDF & Email