Kui kaua võib taluda majanaabri terrorit? (16)

“Kas politsei võtab räuskava ja ähvardava majanaabri suhtes midagi ette alles siis, kui mees kellelegi kallale läheb ja ta maha lööb?” küsib asotsiaalsete elukommetega Arkadi Novikovi majanaaber* Valjala korterelamust.


Oleme Arkadi Novikovi terrorit talunud aastaid. See mees teeb just seda, mida ise tahab, kellegagi arvestamata ja ühiselu reeglitele vilistades. Ta ei küta oma korterit, tassib sinna prügikonteinerist toodud rämpsu, nii et korterist levib üle kogu maja jubedat haisu. Öösiti paneb Novikov kord raadio suvalisel ajal valjusti mängima, kord laseb akutrellil unnata. Vaevalt ta seal midagi ehitab – arvan, et ta teeb seda naabrite kiusamiseks. Et majarahvas rahu saaks, lülitati üldkilbist Novikovi korteri vool välja – miski muu ei aidanud.

Kuigi oleme aastate jooksul korduvalt politseisse pöördunud, pole sellest olnud mingit kasu.

Ei karda politseid

Politseid Novikov oma korterisse ei lase. Ning kui mees ongi kaasa viidud, siis on ta paari tunni pärast tagasi, irvitab meile süüdimatult näkku ja teatab: “Politsei ei tee mulle midagi!”

Umbes neli aastat tagasi varastas Novikov meilt elektrit – ühendas juhtmed keldris asuvast harukarbist. Kui selle avastasime, kutsusime politsei. Kui Orissaare konstaabel koos õpilase või praktikandiga kohale tuli, näitasime talle, kust Novikov elektrit varastab, ja küsisime, mis nüüd edasi saab. Seepeale soovitas politsei, et kutsugu me vallavalitsuse esindaja kohale. Ometi seisis üks vallavalitsuse esindaja – kes on samuti meie maja elanik – sealsamas kõrval.

Politseinik ütles, et jah, ta näeb, et harukarbi kallal on midagi tehtud, aga elektrifirma peaks seda tõestama (kutsusimegi hiljem Erko Elekter OÜ esindaja kohale, et ta olukorra üle vaataks). Siis teatas politseinik, et nad lähevad linna mõtlema, mida nad teha saavad (!). Seda mõtlevad nad tänaseni, juba neli aastat. Mingit tagasisidet me aga saanud ei ole.

Veel üks näide Novikovi tegevusest: Novikov tagus kirvega vastu rõdu äärt, sõimas kõiki, kes lähedusse sattusid, ebatsensuursete väljenditega, lubas maha lüüa ja auto segi peksta. Keegi kutsus märatsejale politsei, Novikov viidi minema, aga oli natukese aja pärast jälle tagasi.

Mingisugusest koostööst politseiga meie maja probleemide puhul küll rääkida ei saa – politseilt pole me aastate jooksul saanud oma murele mingit lahendust. Politsei väidab, et selliste inimestega ei saa midagi teha, aga kes ja millal siis saab?

Kuna korteri omanik on Rainer Kesa, Novikovi väimees, siis Kesa teda välja ei tõsta.

Surnud ring

Oleme käinud oma murega Valjala vallavalitsuses. Korraldasime arutelu, kus osales ka konstaabel Peegel. Lootsime, et äkki saame ühiste jõududega Novikovile survet avaldada. Tookord väideti vallast, et sundvõõrandada seda korterit, kus Novikov elab, ei saa. Ometi olevat omavalitsusel see õigus. Arvan aga, et suures vallas liiguvad need asjad veel aeglasemalt kui väikeses omavalitsuses.

Just sellepärast otsustasimegi Novikovi korteriukse kinni lüüa, kuna midagi muud ei jäänud enam üle. Mida me oleksime siis pidanud tegema? Seepeale saagis Novikov ära oma korteri rõdu piirded ja tegi sissepääsu sealtkaudu. Olgu märgitud, et rõdu ei ole isiklik, vaid ühisomand.

Novikovi korrale kutsuda ei saa, temaga rääkida samuti mitte – ta on ohtlik, kui vihastab.
Vaimse tervisega ei paista tal kõik korras olevat. Seda, et ta on vägivaldne, võib kinnitada iga inimene meie alevikus. Kes ütleb, et ta oma ähvardusi täide ei vii?

Kui politsei väidab, et nemad ei saa midagi teha, siis minul tekib küsimus: millal siis politsei üldse midagi teha saab? Kas siis, kui märatseja on kellelegi kallale läinud või ta maha löönud?

Kas tõesti on Eesti riigi seadusandlus selline, et sellise majanaabri eest ei kaitse mitte keegi?

* Autori nimi toimetusele teada.


KOMMENTAARID

Rainer Kesa,
korteriomanik:

Arkadi Novikov oli minu abikaasa isa. Kuna mu abikaasa suri, on see korter jäänud mulle nagu rist kaela. Oleme rääkinud sellest korterist ja Novikovi käitumisest ka majaelanike esindajaga. Kuna mul on aga alaealine laps – koolieelik – ja korter kuulus jagatava vara hulka, ei saanud midagi müüa kohtu määruseta. Õige varsti peaks aga saama korteri müüki panna, sest kohtu määrus jõustub veebruari algul.

Erilist suhtlemist mul Novikoviga pole. Aeg-ajalt ta helistab ja ajab mingit veidrat juttu. Kuna ta on asotsiaalse eluviisiga inimene, on temaga väga raske mingeid suhteid pidada.


Kuressaare politsei­jaoskonna piirkonna­politseinik Priit Sepp:

Senine politseipoolne praktika mehe suhtes on olnud teadetele reageerimine ja süüteotunnuste ilmnemisel tema karistamine. Samas ei ole karistamine esimene variant, sest see ei lahenda olukorda. Pikaajalisemaid meetmeid (näiteks viibimiskeeld oma elukohas) ei ole politseil võimalik rakendada.

Endiselt teeb politsei probleemi lahendamise osas tihedat koostööd kohaliku omavalitsuse, korteri omaniku ja korteriühistuga.


Abivallavanem
Kairit Lindmäe:

Majaelanike mure on meile teada ja lahenduse leidmiseks oleme teinud koostööd politseiga. Loomulikult soovib ka vallavalitsus, et kõik valla kodanikud saaksid elada turvalises keskkonnas. Arkadi Novikovi on teavitatud valla võimalustest abistada teda sotsiaaltoetuste ja -teenustega, aga ta ei ole meie poole väga pikka aega pöördunud ning seetõttu ei ole me saanud temaga koostööd teha, et olukorrale lahendus leida.

Print Friendly, PDF & Email