Piirkonnad tahavad oma infolehte suure lehe vahel (1)

Lääne-Saare ja Orissaare osavald soovivad jätkata oma piirkonna ajalehe üllitamist endises mahus ja suure vallalehe vahel.

Lääne-Saare kogukonnakogu tahab jätkata endise vallalehe Põhjatäht väljaandmist kord kuus neljaleheküljelisena ja Saaremaa Teataja vahel.

Kaja Juulik

Kogukonnakogu esimees Kaja Juulik ütles, et Saaremaa Teataja kajastab peamiselt suurvalla volikogu ja valitsuse tegemisi ning seal ei ole eriti ruumi koolide ja külaseltside teemade kajastamiseks.

“Kojukanne on üks kallimaid asju selle juures,” tõdes Juulik. “Kui vald lehe väljaandmist rahaliselt toetab ja inimesed, kes sellega tegelevad, on olemas, miks see ei võiks teostuda. Teiste piirkondade lehed hakkavad ju ka ilmuma. Teised on väiksemad vallad ka, meil on ju kolm kokku läinud ja seepärast vajadus ka suurema lehe järele. Aga kui seda mahtu ei tule, võib ka kaheleheküljeline olla.”

Põhjatäht senisel moel

Kaja Juuliku sõnul on teemat arutatud valla meediaspetsialisti Merike Lipuga, kellele on tehtud ettepanek ka ajalehte tegema hakata.

“Kajastame samu teemasid, mis Põhjatähes varemgi,” selgitas ta. “Üldised teemad jäävad muidugi juba suuremasse lehte. Oma lehes oleks meie ürituste reklaamid, kajastatakse lasteaedade, koolide ja külaseltside tegemisi. Leht peaks ilmuma eeskätt meie piirkonnale ja kohalikule rahvale ehk Kärla, Lümanda ja Kaarma inimeste jaoks.”

Oma soovi lehe väljaandmist jätkata on kinnitanud ka Orissaare, Pöide, Kihelkonna, Mustjala, Laimjala, Pihtla ja Salme piirkond.

Orissaare osavallakogu esimees  ütles, et algul tehakse nii, nagu saab, aga oma häälekand­jaga tahetakse kindlasti jätkata.

“Plaan on ajalehega samas formaadis jätkata,” lausus ta. “Me tahame uurida oma vana kihelkonna rahvalt, millised plaanid neil on, ja äkki saame jõud ühendada. Hakkame mõtlema, kuidas me seda teha saame, aga lõpliku otsuse teeme siis, kui meie teenuskeskuse juhataja Taavi Kand on 1. veebruarist tööle asunud. Ajaleht on üks esimesi asju, mida hakkame paika panema.”

Rahastus on selgumas

Orissaare Teataja oleks plaanide järgi jätkuvalt neljaleheküljeline ja ilmuks maakondliku päevalehe vahel. “Meil oli väga hästi, saime ennast suure lehe vahele ja kõik läks kodudesse. Tegijad jäävad samaks, sest Anne Saar kogus kõik materjalid kokku, ja selles ei näe probleemi,” märkis Silvi Teesalu.

Saaremaa abivallavanem Marili Niits ütles, et vallavalitsus alles koondab andmeid, millised osavallakogud soovivad jätkata oma lehe väljaandmist, millises mahus ja kujul.

“Lõpliku otsuse, kui suure summaga vald piirkondlike infolehtede väljaandmist toetab, langetab vallavalitsus siis, kui omame tervikpilti piirkondade soovidest, vajadustest ja kuludest,” lausus ta.

Print Friendly, PDF & Email