ÜLESKUTSE: Saame kokku 25. veebruaril!

Eesti riik saab 100-aastaseks ja meil kõigil on põhjust üksteist ja iseennast sel puhul õnnitleda. Olla tänulikud neile, kelle tarkus ja pühendumus on meid tänasesse päeva toonud. Rõõmustada, et me arvult väike rahvas suutis raskete aegade kiuste püsima jääda, et oskasime oma keelt ja kultuuri hoida. See kõik annab põhjust uhke olla, pidu pidada, suured ja väikesed saalid ilu ja rõõmuga täita. Üks võimalus sest kõigest osa saada on head inimesed kokku kutsuda ja 25. veebruaril oma väike kodune või kodukoha laulupidu teha – kingituseks Eestile.

Usun, et just üheskoos laulmine kasvatas rahvuse kokkukuuluvuse tunnet ja õpetas nii üksteist kuulama kui ka võtma eestvedamisega kaasnevat vastutust. Tänu ühistegevuse kogemusele kasvasid valmisolek luua oma riik ja kindlus selle juhtimisega hakkama saada.

Oma kultuuri hoides püsisime koos ning vajadus ühte hoida pole 100 aastaga sugugi kadunud. Kooslaulmine on nagu salakeel, mis aitab meil selles üleilmastuvas tõmblemises kestma jääda. Elus peab püsima oskus ja tahtmine ise viisijupp üles võtta ja sõprade abiga lugu lõpuni laulda. Meeli liigutav laulmise pidu peab olema vaba igasugusest sunnist või “kinnitatud” repertuaarist, abiks võiksid olla eestvedajate ja kokkutulnute varutud salmikud-laulikud. Sõltub kokkutulnute arvust, mitu korda igaüks viisiotsa üles saab võtta.

Kindlasti peaksid kodusest kooslaulmisest osa saama lapsed ja noored, neilgi olgu võimalus omi viise kooslaulmiseks pakkuda. Tore oleks sel päeval kõlanud lood kokku koguda ja üks EV100 lauluraamat trükkida – kui eestvedajatel on tahtmist oma koduse laulmise peo muljeid jagada, siis minuga saab ühendust telefonil 51 58 724. Moraalselt saab kingituse mõtet toetada aadressil https://www.ev100.ee/et/laulmise-pidu.

Eesti ja Eesti piiride taga erinevais paigus, aga ühel päeval sõprade-sugulaste seltsis üheskoos laulmine oleks ilus kingitus esivanematele selle kauni kombe ja meie riigi eest.

Valter Parve Pärnust

Print Friendly, PDF & Email