Koolijuhid soovivad palkade ühtlustamist (27)

Saaremaa valla koolijuhid saatsid vallavalitsusele ettepaneku kehtestada tagasiulatuvalt üle valla ühtsed palgad vastavalt kooli suurusele.

TÕNU ERIN toob välja, et varsti võivad õpetajad hakata rohkem palka saama kui direktor.
IRINA MÄGI

Võrreldes eelmisel aastal üle Saaremaa makstud palkadega suureneks koolijuhtide töötasude kogusumma uue süsteemi rakendamisel 240 000 euro võrra ehk sisuliselt kahe­kordseks.

Koolijuhte koondava ühenduse juhi Tõnu Erini allkirjaga taotluses märgitakse, et palkade tõstmise vajadusest on räägitud juba mitu aastat enne omavalitsuste liitumist, kuna õpetaja miinimumpalk hakkab juba lähenema koolijuhi palgale. Seega võivad õpetajad hakata rohkem palka saama kui direktor.

Erin märgib ka, et riigi määratud juhtimiskulude katmiseks mõeldud summasid pole aastaid muudetud. Omavalitsuse palgakulu kõva suurenemine võrreldes 2017. aastaga tuleb Tõnu Erini sõnul sellest, et palgad olid tõesti erinevad. Näiteks said kuni 50 õpilasega kooli direktorid varem palka vahemikus 669–1260 eurot, ent uue süsteemi järgi oleks nende palk 1495 eurot.

Kui seni maksis iga omavalitsus palka vastavalt enda kehtestatud korrale, siis uues vallas võiks koolijuhtide arvates aluseks võtta Lääne-Saare vallas kehtinud korra.

See näeb ette süsteemi, kus koolijuhi palk on õpetajate miinimumpalk koos 30% lisaga. Vastavalt kooli suurusele korrutatakse saadud summa veel koefitsiendiga läbi. Kuni 50 õpilasega kooli puhul oleks see 1 ja üle 700 õpilasega kooli puhul 1,6.

Vallavalitsuse hinnangul on koolijuhtide soov õigustatud, kuid kohe ühtlustamist teha ei saa. Eelnevalt tuleb teha põhjalik analüüs ja loodetavasti saab palkade võimaliku ühtlustamise osas selguse uue kooliaasta alguseks. Palgatõusu raha on võimalik seejärel panna lisaeelarvesse.

Print Friendly, PDF & Email