Vallavalitsus tahab Kopli tänaval asuva sotsiaalmaja asemele Saaremaa Kodu (1)

Saaremaa vallavalitsus näeb oma erihoolekande teenuskeskuse Saaremaa Kodu võimaliku asukohana sotsiaalmaja Kuressaares Kopli tänaval.

“Kuna see kinnistu kuulub vallale, oli kõige lihtsam esitada projekt selle baasil,” ütles abivallavanem Kairit Lindmäe, lisades, et erihooldekodu asukoht ei ole aga kaugeltki lukus.

“Otsime ka teisi lahendusi – võib-olla leidub paremaid kohti,” lausus Lindmäe. “Kuna praegune sotsiaalmaja on aga nii viletsas olukorras, vajab see niikuinii rekonstrueerimist või tuleb sinna lausa uus hoone ehitada.”

Saaremaa Kodu oleks mõeldud neile psüühika- ja intellektihäirega inimestele, kes on seni elanud kodus lähedaste hoole all.

Küsimusele, mis saaks sel juhul sotsiaalmaja elanikest, vastas Lindmäe: “Enamasti on sotsiaalelamispind inimese ajutine elukoht, Kopli tänava maja elanikest on aga küllaltki paljud võimelised ise korteri üürima, kui neid natuke aidata.”

Lindmäe sõnul on siiski ka neid inimesi, kes saavad hakkama üksnes sotsiaalpinnal elades. “Praegu püüame saada ülevaadet, kui palju on meil suures vallas sotsiaalpindasid vajavaid inimesi,” rääkis Lindmäe. Ta kinnitas, et kui Kopli tänavale ehitataksegi erihoolekandeteenuseid pakkuv teenuskeskus, siis ükski sotsiaalmaja elanik peavarjuta ei jää.

Erivajadustega klientidele igapäevaelu toetamise ja päevahoiuteenust hakataks aga pakkuma Komandandi tänava endises noortekeskuses. Hoone on kavas ümber ehitada ja kohti tuleks sinna 30.

“Sarnast teenust pakutakse praegu Tolli tänaval päevakeskuses ja Randvere tööõppekeskuses,” märkis Lindmäe.

Abivallavanema sõnul valiti erihooldekodu ja erivajadustega inimestele mõeldud teenuste pakkumise kohaks Kuressaare, kuna see vastab toetusmeetme taotlemise tingimustele: kaugus teiste teenusteni, bussipeatuseni jne.

Saaremaa Kodu, kus pakutaks ööpäevaringset erihoolekandeteenust, kogukonnas elamise ja nädalahoiuteenust, ootab rahastust Euroopa Regionaalarengu Fondilt.

Saaremaa vallavalitsus esitas oma projekti toetuse taotlemiseks juba kolmapäeval ehk tähtajaks. Vallavolikogu peab aga alles andma nõusoleku, et projekti jaoks toetust taotleda ja omafinantseeringu katmiseks kuni 146 500 euro suurune rahaline kohustus võtta.

“Kuna üle Eesti on teisigi omavalitsusi, kel ühinemise tõttu pole olnud aega erihoolekande projektide teemat menetleda, võimaldab ministeerium volikogu seisukoha tagantjärele esitada,” rääkis Lindmäe. “Edasi liiguvad asjad vastavalt sellele, kas volikogu nõustub või mitte.”

Print Friendly, PDF & Email