Hääleta Vaivere–Sutu kergliiklustee poolt! (21)

MTÜ Pihtla Lapsed asus koguma allkirju, et selgitada välja inimeste huvi Vaiverest Püha küla ja Sutu rannani kulgeva kergliiklustee rajamise vastu. “See kergliiklustee on vajalik nii ohutuse kui ka piirkonna arengu seisukohast,” põhjendab MTÜ juhatuse liige Katrin Kalle.

Kergliiklustee pikendamine Sutuni liidaks Kuressaare kergliiklusteede võrgustikuga ka elanikerohke ja aktiivse Pihtla-Püha-Sutu piirkonna.

Kui praegu kulgeb kergliiklustee Kuressaarest Vaivere ristmikuni, siis jätkuda võiks see Püha külani, kirikust mööda Vanamõisa poole kuni Sutu rannani. Pihtla maantee ääres kulgeva, ligi 8 km pikkuse kergliiklustee valmimine suurendaks oluliselt jalgrattaturismi võimalusi Kuressaare lähiümbruses ja tooks piirkonna arengus kaasa palju positiivset.

Rattasõiduks parajalt pikk

Näiteks võimaldaks see sealsel elanikkonnal ja turistidel liigelda ohutult nii Kuressaare suunal kui ka suuremate asulate Pihtla, Püha ja Sutu ranna vahet. On ju Pihtla ja Püha külas algkool-lasteaed, pood, spordiväljakud, Püha kirik, laagrikeskus ja matkarajad. Sutu rand on suviti populaarne ajaveetmiskoht nii kohalike elanike kui ka kaugemalt tulijate jaoks.

Võib ju väita, et neid, kes Pihtla ja Vaivere vahet jalgrattal sõidaksid, pole seni olnud just kuigi palju. Samas pole neid palju olnud just seetõttu, et Pihtla maantee ääres sõitmine pole ohutu.

Kui maantee kõrval kulgeks kergliiklustee, jätkuks sel kindlasti ka kasutajaid. Vaadake, kui palju on neid, kes Salme poole viival uuel kergliiklusteel kõnnivad, jooksevad või sõidavad!

Usun, et sama suur oleks “liiklustihedus” ka Vaivere–Sutu kergliiklusteel. Pole ju Kuressaare ja Pihtla vahet rohkem kui 14–15 kilomeetrit.

Suvel on see vahemaa jalgrattal sõitmiseks just paraja pikkusega. Praegu seda aga eriti ei tehta – just seepärast, et see pole ohutu.

Allkirjade kogumise kampaania eesmärk on selgitada, kui palju on inimesi, kes on huvitatud, et see kergliiklustee ehitataks.

Kutsume üles oma meelsust avaldama ka Kuressaare inimesi, kel huvi Pihtla maanteed pidi Pihtla ja Sutuni liikuda. Meie algatus on esimene samm, sisend, et osavallakogu ja vallavalitsus saaksid seda protsessi alustada.

Olge aktiivsed arvamust avaldama

Neil, kes on Vaivere–Sutu kergliiklustee ehitamise poolt, on allkirja andmiseks aega 28. veebruarini, ja seda saab teha veebilehel petitsioon.ee või paberkandjal Pihtla koolis ja lasteaiarühmades, Pihtla raamatukogus ja Pihtla poes. Samuti on allkirjade kogumise lehed MTÜ aktiivgrupi liikmetel.

Kui allkirjade kogumise tärmin möödas, annab MTÜ maanteeametile mõeldud pöördumise koos allkirjadega üle Pihtla osavallakogule, kes saadab selle edasi koos omapoolse taotlusega.

Olge aktiivsed oma arvamust avaldama – mida rohkem meid on, seda suurem on võimalus, et projekt teoks saab!

Print Friendly, PDF & Email