Osavaldade lehed jätkavad (4)

Kuigi uuel aastal hakkas ilmumas ühendvalla ajaleht Saaremaa Teataja, plaanivad praegused osavallad jätkata oma seniste väljaannete üllitamist.

MUSTJALA EXPRESS JÄTKAB: Teenuskeskuse juhataja Kalle Kolteri (seisab) sõnul on kohalikud inimesed, ka Mustjala osavallakogusse kuuluvad Harry
Raudvere ja Malve Kolli (istuvad), seda meelt, et endise vallalehe väljaandmine jätkuks.
Maanus MasingEhkki mitmed Saaremaa vallalehed andsid aasta viimases lehenumbris teada, et lõpetavad ühinemise järel ilmumise, on osavallakogud nüüd seda meelt, et oma infolehtedega peaks siiski ka edaspidi jätkama.

Kui kogukonnakogu või osavallakogu koos teenuskeskuse juhatajaga leiab, et vajadus lehe järele on olemas, ja kohapeal korraldatakse lehe toimetamine, siis eraldab vallavalitsus selleks ka raha. “Rahastamine sõltub sellest, kes kui sageli soovib lehte välja anda,” selgitas vallavalitsuse meediaspetsialist Merike Pitk. “Saaremaa vallavalitsuse üldeelarves on arvestatud ka võimalusega anda välja osavallalehti. Kas ja kui palju lehti üldse välja anda tahetakse, selgub kuu lõpuks.”

Mitmes endises vallas oma ajalehte Pitka sõnul ei olnudki, teated pandi valla kodulehele või prinditi vallaelanike jaoks välja. Seetõttu olid ka valdade kulud erinevad.

Kindlalt on oma soovist teatanud Kihelkonna, eile otsustasid sama Mustjala ja Laimjala.

Kihelkonna teenuskeskuse juhataja Eveli Ait ütles, et Kihelkondlane hakkab ilmuma neli korda aastas ja tänavune esimene number on kavandatud aprilli, sest siis on kõik kolinud uutesse ruumidesse.

“Arvan, et nimi jääb samaks, aga võib-olla veel arutame seda,” rääkis ise lehte varem paar artiklit kirjutanud Ait. “Pole uuringut teinud, aga leht on kindlasti vajalik, sest kust siis eelkõige vanemad inimesed infot saavad. Kohapealset piirkondlikku infot oleks väga tore saada oma lehest.”

Kihelkonna ajalehes tahetakse jätkata samade teemade kajastamist, millega kohalikud inimesed on harjunud. Need on eeskätt päevakajalised ja jooksvad küsimused, kooli ja rahvamaja uudised ning teenuskeskuse teated.

Mustjala Express ilmub ka edaspidi kord kvartalis ja seega neli korda aastas. Tiraaž oleks jätkuvalt 300. “Meil on, mida oma kogukonna tegemistest kirjutada, ja rahvas on ka alati olnud selle poolt, et saaks meie kandi asjadest oma lehest lugeda,” märkis Mustjala teenuskeskuse juhataja Kalle Kolter.

Laimjala teenuskeskuse juhataja Vilmar Rei lausus, et nii palju, kui on kohalike inimestega räägitud, on kõik ikka seda meelt, et oma piirkonna uudised oleksid oma lehes. Ajaleht Vallaelu ilmuks kuus korda aastas tiraažiga 300.

“Tahame kajastada võimalikult palju teemasid,” rääkis Rei. “Nagu ikka, oleks seal kooli ja rahvamaja rubriik, üldised üritused ja tegemised. Meil on lehetoimetaja raamatukogu juhataja Aive Sepa näol olemas.”

Saaremaa vallavalitsuse infoleht Saaremaa Teataja jõuab koos Saarte Häälega kaks korda kuus tasuta kõigisse Saaremaa valla postkastidesse.

Print Friendly, PDF & Email