MUHU UUDISSED: Ikka nie kandidaadid… (1)

Ikka terit neh. Uijee, juba oogid jõulutest kuu aega müödas. Justkut oleks alles oln. Tuleva nädali oo juba küinlapäe ja siis põlegid änam muud kut suid oodata. Neh, muistsel aal olli küinlapäe Muhus viimane jõulupüha. Eks ta rohkem nõuke naeste püha olli. Aga neh, mehed ollid ju seks aaks juba masu pooltesn kuud rinki räntsin. Ja tassakesti pietse seda pääva ikka nüidsel aal koa. Ega väga välja ep kuulutagid seda suurt kiegid. Ja nõuksed naeste küinlapuna juomised tulavad vahest nii äkisti. Neh, et omingu keegid avastab ja viduseks oo kampa kokku soadud.

Aga omasid kogunemisi oo taris juba enne küinlabed pidada. Maa nüid tuleta uiesti miele, et nie valla reemiate kandidaadid tuleks ikka selle kuu lõpuks vallamajase ää esita. Ja tuleks siis omal üksi välja mõtelda või mitu piad kokku panna. Neh, kõik uhked tegijad ja asjad põle ju änam easte mieleskid. Üks tiab ühte ja teene teist ja nõnna nie kõege paramad mõtted välja tulavadkid.

Neh, jutt köib ikka sellest,et kis oleksid veart soama oma mineva voastaste tegude iest või juba pitkema aa tegude iest sedakorda hariduse-, kultuuri- ja spordireemiaid. Ja mudud ikka seda koa, et mis olli sie kõege vägevam tegu, mis Muhus mineva voasta sihes ää tehti.

Neh, ja nie kandidaadid tuleks siis kirja panna ja esimeseks veebruariks vallamajase esita. Et kas soata Omniva kaudu kirjaga või lekripostiga, sie oo igaühe oma asi. Tähtis oo, et õigeks aaks kohale jõvaksid.

Kis tahab lõunaaegas midad toekamad soaja, siis selle nädali läbi pakutse Samsaaras, neh sial Raunmäe maja kohvikus lõunaaegas killatuhlid. Ja ikka nõnna kut muistsel aal, külma tangupudruga. Uijee seda paramad keedust põle ilmas-moas mitte. Kis põle katsun, ep tia õiged supi maiku mitte.

Mineva nädali läbi oo moo kääst uuritud, et mis ma sest Soaremaa silla asjast arva. Neh, mis mool sest piaks arvata olema? Mis sie moo asi piaks olema, kui soarlased omale silda tahtvad tiha? Niikaua kut nende tulise tarkadele põle selgeks soan, mõukse soare piale selle silla ots ikkagid tuleb, niikaua ma ole vagusi. Tehku omale asi kenaste selgeks ja siis kukkugu arutama, et kas üldse tiha. Muedu oo viimaks nõuke asi, et tihasse sur kange rojekt valmis ja siis tuleb välja, et mandrimoa ja Soaremoa vahele jäeb terve Muhu soar, aga nõuke asi unus õigel aal ää.
Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email