Saarlased eelistavad ehitada eramuid

Ehitus- ja kasutuslubade arvu poolest oli mullu Saare maakonnas viimasest viiest parim aasta.

Statistikaameti andmeil anti mullu uuselamu ehitamiseks 90 luba, elamu laiendamiseks 27 ja rekonstrueerimiseks 60. 2013. aastal olid need arvud üksnes 46, 12 ja 29.

Kasutusloa sai mullu 84 elamut, 2013. aastal aga kõigest 37.

Möödunud aastal uuselamu ehitamiseks väljaantud 90 loast oli 87 mõeldud üksikelamu ehitamiseks ja kolm 3–5korruselise korterelamu tarvis.

Elamu laiendamiseks saadi 27 luba, neist lõviosa eramute jaoks. Kaks luba anti 1–2korruselise kortermaja laiendamiseks.

60 rekonstrueerimisloast pea poolte ehk 29 puhul plaaniti ümber ehitada eramut, seitse luba olid mõeldud 1–2korruseliste korterelamute tarvis ning 22 luba 3–5korruseliste kortermajade jaoks.
Läinud aastal alustati aga 31 eramu ehitamist ja kolme 3–5korruselise kortermaja ehitamist.

Kasutuslube anti uute, laiendatud ja rekonstrueeritud elamute jaoks välja kokku 84.

Ülemöödunud aastal oli uuselamute ehitamiseks väljaantud lube mullusest vähem, 74. Laiendamiseks oli mõeldud 23 luba ja rekonstrueerimiseks 44.

Alustati 23 eramu ehitamist ja kahe laiendamist. Kasutusloa sai tunamullu 68 elamut.

Print Friendly, PDF & Email