Riigigümnaasium ja sport (17)

“Täna arutletakse selle üle, mida ja kuidas ehitada väljavalitud territooriumile,” kirjutab Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro. “Tundub, et arutelul ei ole ei piisavat laiust, sügavust ega perspektiivitunnetust.”

Kuna pind on pigem väike, võiks rohkem ehitada õhku. Siis annaks ehk naaberkooliga koostöös isegi omavahelise köisraudtee avada. Kõige kasulikum, odavam ja mõistlikum oleks uusehitis ühendada vanaga ehk luua üks terviklik kool kõigile gümnaasiumiharidust soovijatele. Kui tahta tõeliselt head kooli, tuleks kogu territooriumi käsitleda hariduslinnakuna, kuhu kindlasti kuuluvad ka riigi poolt mitterahastatavad õpilaskodu ja spordirajatised. Aga kas peabki selle kooli koos kõige vajalikuga just sinna ehitama?

Sport on aga palju laiem küsimus. Seda peaks käsitlema nii vaatega tulevikku kui ka arvestama kogu linna ja samuti uue valla vajadusi. Ja selle üle võiksid arutleda selle ala spetsialistid. Küsimusi jagub:

– Kas staadion jääb või asendub väiksemate ja loodetavasti põnevate erinevate spordiväljakutega? Kui staadionit ei jää, siis kus ja kuidas seda vajadusel kasutada?

– Kas oleks vaja ehitada ka mingi sisehall või piisab läheduses olevast spordihoonest? Juba praegu on seal kitsas ja SÜG-i õpilaste arv oluliselt ei vähene – seega suurenev gümnaasiumiõpilaste hulk ei mahu ära.

– Kuidas on lood ujumisvõimalustega? Juba praegu ei saa ujuda pea pooled linna õpilastest, rääkimata kogu vallast.

Pakun mõningaid vastusevariante:

– Korras staadionit on muidugi patt lammutada, aga kui uut kooli sinna ei tule, siis ei kujuta ka ette, kuidas staadioni siiani üsna vähene kasutus suurenema peaks…

– Kui teha staadioni asemele väikseid spordiväljakuid, siis need võiksid olla väljaspool õppeaega kõigile avatud – pallimängud, ketasgolf, välijõusaal, õueklass(id) jne.

– Ehk jätta spordihoone uue gümnaasiumi kasutusse ja ehitada SÜG-i territooriumile korralik ujula koos paari spordisaaliga oma vajaduste rahuldamiseks ja võimaluseks ka riigigümnasistidel ujuda.

Kõige hullem on kiirustamine. Uus kool peaks saama ehteks linnale nii oma väljanägemise kui ka kogu territooriumi sidususe ja õpetava funktsiooni poolest. Nii nagu tühjad seinad ei õpeta, nii ei ole kooli jaoks mõistlik ka läbimõtlemata ja poolik territoorium. Ka naabrid peaksid uusehitisest rõõmu tundma ja aduma oma kodude vääristumist, mitte vastupidi.

Rahu, ainult rahu meile kõigile.

Ilmunud SÜG-Pressis

Print Friendly, PDF & Email