Eelarvest koduta loomadele 35 000 (7)

Kohaliku omavalitsuse kohustuste hulka kuulub ka hulkuvate loomade probleemiga tegelemine. Kuressaare linnavalitsusel oli MTÜ-ga Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu sõlmitud selleks töövõtuleping.

2017. aastal oli leping sõlmitud summas 6200 eurot aastas, lisaks juhtumipõhised kulud (kuni 500 eurot aastas). Selle raha eest kohustus MTÜ hulkuvaid loomi püüdma, loomadele seaduses sätestatud aja ehk 14 päeva jooksul varjupaika pakkuma, infot vahendama, arvestust pidama jne.

Saaremaa valla 2018. aasta eelarve eelnõus on kavandatud 35 000 eurot teenusele, mis hõlmab kogu Saaremaa valda. Abivallavanem Mart Mäeker ütles, et selline summa on esialgu planeeritud kogu Saaremaa valla hulkuvate loomade probleemi lahendamiseks.

Print Friendly, PDF & Email