Päästjad kontrollisid kortermajade ohutust (3)

Päästjad käisid kortermajades uurimas, kas sealne keskkond on piisavalt ohutu, ja pöörasid tähelepanu võimalikele ohupunktidele, mis tulekahju korral võivad probleeme tekitada.

KODUD OHUTUKS: Kõige enam esinev probleem oli elektripaigaldiste tegemata audit, mis aitaks ennetada elektrikilbi riketest põhjustatud tuleõnnetusi. Foto on illustratiivne.
Sander IlvestEttevõtmine on seotud tule­ohutuskampaaniaga, mis on suunatud kortermajade elanikele. Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais rõhutas, et tegelikult tehakse seesuguseid käike pisteliselt aasta läbi.

Olukord Saaremaa kortermajades ei ole Kaisi sõnul otseselt halb, kuid arenguruumi on kindlasti. Päris palju valesid olukordi on tegelikult tingitud teadmatusest ning siiani on korteriühistute eestvedajad olnud koostööaltid ja nõus olukorda muutma. Samas on nad olnud päästjatele ka tänulikud, sest tänu sellistele käikudele saavad nad tuleohutust puudutavates aspektides teadlikumaks.

“Probleem on näiteks tuletõkkeukse puudumine keldri ja trepikodade vahel. See tähendab, et kui keldris peaks mingi tuleõnnetus juhtuma, tõkestab suits inimeste ainukese pääsetee majast välja. Lisaks pöörame tähelepanu sellele, et korteriuks peaks samuti olema tuletõkkeuks,” rääkis Kristi Kais.

Ta lisas, et kõige enam esinev probleem oli elektripaigaldiste tegemata audit, mis aitaks ennetada elektrikilbi rike­test põhjustatud tuleõnnetusi. Audit­ teeb kindlaks, mis on maja elektrisüsteemi nõrgad, parandamist vajavad kohad ning seejärel saab elektrik teha inimeste kodud turvalisemaks. Samuti ei teeks paha üle vaadata ka kortermajade trepikojad.

Saaremaal oli trepikodades jalgrattaid ja puidust kingariiuleid. Need takistavad ohutut evakuatsiooni õnnetuse ajal. Paanikas inimene võib neile otsa joosta ja end vigastada ega jõua end päästa.

Teisalt, kuna tegemist võib olla põlevmaterjaliga, võib pahatahtlik inimene need süüdata ja tulekahju tekitada. Kui majas aga tuli juba mässab, annab põlevmaterjal tulekahjule ainult hoogu.

“Oluline on aru saada, et neid nõudeid ei täida inimesed inspektorite, päästjate ja teiste pärast. Need on kehtestatud selleks, et tagada inimeste ohutus. Iga inimene peaks ise olema huvitatud sellest, et keskkond, kus ta elab, oleks ohutu. Kui teie kortermajas on vanemaid üksikuid inimesi, pöörake ka nende tähelepanu sellele ja selgitage asjaolusid. Hoidke keskkond puhas ja tehke asju ühiselt – see tuleb odavam ning tihti ühistegevus ka liidab inimesi,” rääkis Kristi Kais.

Print Friendly, PDF & Email