Leisi sotstöötaja kohta ei soovinud keegi (7)

Leisi teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialisti leidmiseks korraldatud konkurss nurjus, kuna ühtki sooviavaldust ei laekunud.

Saaremaa vallavalitsuse teatel ametikoha täitmiseks uut konkurssi ei tehta, vaid selgitatakse välja, kas piirkonnas on sobivaid spetsialiste, kellele teha sihtpakkumine. Praegu täidab Leisis sotsiaaltööspetsialisti kohustusi lastekaitsespetsialist. Sotsiaaltööspetsialisti ei ole ka Laimjalas. Tema ülesandeid täidab eestkostespetsialist, kes töötab Laimjala teenuskeskuses.

Teistele vallavalitsuse töökonkurssidele on huvilisi jätkunud. Valjala infospetsialistiks soovib saada kaheksa, Kihelkonna infospetsialistiks kolm ja Mustjala infospetsialistiks samuti kolm inimest. Leisi teenuskeskuse juhataja kohale laekus kuus avaldust ja Kihelkonna rahvamaja juhataja kohale kaks.

Print Friendly, PDF & Email