Prokurör õpetas, kuidas temaga kohtumist vältida

Kolmapäeval külastas ringkonnaprokurör Rainer Amur Saaremaa ühisgümnaasiumi ja pidas noortele loengu, milles oli juttu nii prokuröriametist kui ka erinevatest kuritegudest.

RINGKONNAPROKURÖR: Rainer Amur pidas Saaremaa ühisgümnaasiumi auditooriumis loengu, milles puudutas olulisemaid aspekte oma tööst ja õigusemõistmisest.
Maanus Masing

“Läksin kooli sooviga, et noored mõtleksid enne, kui nad midagi teevad, ning eesmärk on, et nad ei peaks elu jooksul üheski rollis kunagi prokuröri juurde sattuma,” ütles Amur Saarte Häälele.

Prokurör pidas kaks 45-minutilist loengut SÜG-i 11. ja 10. klassidele. Loengu esimeses osas rääkis ta prokuröri tööst ja selle sisust ning sellest, mis on prokuröri roll õigussüsteemis võrreldes politsei, advokaatide ja kohtu tööga. Teises loengupooles puudutas ta teemasid, millega prokurör igapäevaselt kokku puutub.

Liiklusohutusalast juttu täiendas ta eluliste näidete ja videomaterjaliga. Juttu oli ka narkootikumidega seotud kuritegudest ja ka alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegudest.

“Möödunud nädalal politseiga nõu pidades leidsime, et noored ei teagi, et alaealistest seksuaalse sisuga piltide omamine telefonis või arvutis on kuritegu,” nentis Amur.

Liiklusohutusest rääkides näitas prokurör, millised võivad olla alkoholi tarvitamise, joobes juhtimise ja kiiruse ületamise tagajärjed. Rainer Amur rõhutas ka, et narkootikumidega seotud kuritegude karistused on väga ranged ja suure kogusena käsitatavad narkokogused on tegelikult üsna väikesed ja mõõdetavad grammides.

Üks teemasid oli ka vägivald, mille kohta oli prokurör Amuril koolis selge sõnum: vägivallast tuleb hoiduda ja lahendada tülid verbaalsel teel.

Õpilastele pakkus huvi prokuröri palk ja küsiti ka haridusnõuete kohta, karistuste kujunemise kohta ning seda, miks osa karistusi on liialt leebed ja teised liiga ranged. Samuti uuriti Amuri karjääri keerulisemate juhtumite kohta.

Print Friendly, PDF & Email