Kohtumaja vajab külma närviga korravalvurit (3)

Kuressaare kohtumaja otsib oma kollektiivi uut asjalikku kohtukordnikku, kes oleks hea suhtleja, külma närviga ning suudaks täita oma põhilist ülesannet ehk kohtumajas korda hoida.

VÕRDLEMISI RAHULIK: Mihkel Lutsenko sõnul on kordniku põhiline ülesanne kohtus korda hoida.
MAANUS MASINGKohtukordnik on harilikult esimene inimene, keda kohtumajja siseneja näeb. Tihti tuleb kordnikul juhatada inimesele kätte õige kohtusaal või vastata küsimustele. Tema ülesandeks on kindlustada see, et õige inimene jõuaks õigele istungile.

Rahulik, kuid vaheldusrikas

Kuressaare kohtumajas on tööl kaks kordnikku, kellest üks nüüd väljateenitud pensionile suundub. Mihkel Lutsenko on selles ametis olnud juba kümme aastat. Töö Kuressaare kohtumajas on tema sõnul olnud võrdlemisi rahulik, kuid vaheldusrikas, sest olukorrad ja näod muutuvad pidevalt.

“Nagu sõna “kordnik” ise ütleb, on põhiline ülesanne kohtus korda hoida. Kui me oleme pressist lugenud, et kusagil on kohtusaali granaate pillutud ja tulistatud ning nugadega vehitud, siis meil pole siiani veel midagi nii hullu olnud,” sõnab Lutsenko muiates.

Enamasti tuleb pisemaid intsidente ette kriminaalprotsesside ajal, kui osavõtjaid on palju ja istungile tulevad ka protsessi osaliste tuttavad. Siiski ei ole Mihkel Lutsenko kinnitusel ka siis midagi hullu juhtunud.

“Minu ülesanne on neid korrale kutsuda ja kui oma jõust väheks jääb, kutsume politsei. Ükskord oli tegemist alkoholi tarvitanud inimesega, kelle politsei minema viis. Need on küll harvad juhused, üldiselt on inimesed rahulikud,” märgib ta.

Vahel tullakse kohtumajja ka õigusalaste küsimustega. Keegi otsib prokuröri, notarit, kohtutäiturit ning siis tuleb inimesed õigesse suunda juhatada. Samuti kuulub kohtukordniku ameti juurde Pärnu maakohtu menetlusdokumentide kättetoimetamine.

Nende dokumentide hulka kuuluvad ka kohtukutsed, mis tuleb edastada näiteks protsessi osalistele ja tunnistajatele. “Tööl oleme kahekesi, aga tegeleme ka menetlusdokumentide kättetoimetamistega. Kuna inimesi saab sageli kätte just väljaspool tööaega, tuleb aeg-ajalt ka õhtul tööd teha,” räägib ta. Kellel võimalus, sellele saadetakse dokumendid ka meili peale, aga inimesed kipuvad unustama neile kirjadele vastata. “Siis viime paberkandjal kohale ja selgub, et on juba meili teel kätte saadud. Suund on ikka sinnapoole, et kõik läheb elektrooniliseks,” nendib Lutsenko. Kuigi see iseenesest kohtukordniku tööd veidi kergendab, märgib Lutsenko, et samas teeb vahepeal ringiliikumine tervisele ainult head.

Suhtlemist ja külma närvi

Tööle kandideerija kohta arvab staažikas kohtukordnik, et too peaks olema hea suhtleja, sest suhtlemist on sel töökohal palju. Samas peaks tal jaguma külma närvi ja vajadusel peab ta olema füüsiliselt võimeline korrarikkumise puhul sekkuma. “Kollektiiv on siin väike, aga meeldiv ja ühtne. Oma kümnele siin oldud aastale vaatan tagasi kindlasti positiivselt,” tõdeb Mihkel Lutsenko.

Ametikohale kandideerijale kehtivate nõuete seas on keskharidus, eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, ametikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus, suhtlemisoskus, sealhulgas oskus teha koostööd avalike huvide elluviimisel, eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus algtasemel.

Kasuks tuleb arvutioskus, sealhulgas ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja bürootehnika kasutamise oskus, aga ka töövõime, sealhulgas suutlikkus tulla rutiinset täpsust ja korrektsust nõudvate tööülesannetega toime etteantud aja piires.

Kohtukordnik peab olema kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, intellektuaalselt võimekas, sealhulgas võimeline kohanema muudatustega, adekvaatselt mõistma talle antud korraldusi, täitma teenistusülesandeid iseseisvalt juhendmaterjalide alusel ja näidislahendusi järgides. Lisaks on vajalik B-kategooria autojuhiluba. Sobiv kandidaat kohtukordniku kohale on kohtulikult karistamata.

Töötaja saab puhkust 35 kalendripäeva ja põhipalka 580 eurot. Kandideerida on võimalik kuni 26. jaanuarini ja töö ise algab märtsist.

Print Friendly, PDF & Email