Valla eelarve on 53,4 miljonit eurot

Vallavalitsus kiitis heaks Saaremaa valla 2018. aasta eelarve eelnõu ja suunas selle volikogu 26. jaanuari istungile esimesele lugemisele. Saaremaa valla 2018. aasta eelarve eelnõu kogumaht on 53 388 282 eurot.

Vallavanem Madis Kallas selgitas, et Saaremaa valla esimest eelarvet tuleb võtta kui Saaremaa 12 piirkonna liidetud eelarvet. “See tegi esimese eelarve koostamise kindlasti oluliselt keerukamaks, kui ökonomistid, finantsjuhid ja raamatupidajad on seni harjunud. Heameel on selle üle, et kui vaadata eelarve erinevaid ridu, siis investeeringute ja oluliste tegevustega on hõlmatud kogu Saaremaa,” rääkis Kallas. “Kindlasti tuleb eelnõu esimese ja teise lugemise vahel muudatusi ning päris suure kindlusega võib väita, et tuleb ka vähemalt üks lisaeelarve, sest mitmete küsimuste osas pole veel jõutud häid lahendusi leida,” selgitas vallavanem, tuues näiteks paljude Saaremaa valla hallatavates asutustes töötavate inimeste töötasu.

Eelarve eelnõus on põhitegevuse tuludeks 38 891 130 eurot, millest maksutulud moodustavad 23 982 964 eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist 3 560 589 eurot, saadavad toetused 11 049 793 eurot ja muud tegevustulud 297 784 eurot. Investeerimistegevuse tuludesse on kavandatud 118 600 eurot ja põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering on 5 633 778 eurot, sealhulgas 1,4 miljonit eurot EAS-ilt kesklinnaprojekti toetuseks ja 2,1 miljonit eurot ühinemistoetust. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks on kavas võtta laenu summas 7 190 000 eurot.

Põhitegevuse kuludeks on 35 652 957 eurot, sellest 2 250 647 eurot moodustavad tegevuskuludeks antavad toetused ja 33 402 310 eurot muud tegevuskulud: personalikulud 22 603 109 eurot, majandamiskulud 10 477 749 eurot ja muud kulud 321 452 eurot. Saaremaa vallavalitsusel on ka 90 hallatavat asutust ja tööjõukulud moodustavad põhitegevuse kuludest 63,4%. Investeerimistegevuse kulud on kokku 14 299 785 eurot ja suurimad põhivara soetused on Kuressaare Pargi lasteaia ehitus, Kuressaare kesklinna projekt, Saaremaa valla teed ja Pärsama hooldekodu juurdeehitus ning suurimad toetused eraldatakse Aste klubile ja Lümanda kultuurimajale. Laenude ja kapitalirendi tagasimaksete kohustusi on kokku 3 461 440 eurot.

Madis Kallas selgitas, et vallavalitsuse ja koalitsiooni kindel soov on hoida ranget finantsdistsipliini ja netovõlakoormuse jäämist 60% lähedale. “See on number, mis võimaldab ka jooksvaid investeeringuid, ja ka laenu tagasimakse ei ole vallale märkimisväärne koormus,” tõdes Kallas.

Print Friendly, PDF & Email