Vald plaanib rajada oma erihooldekodu (10)

Saaremaa vallavalitsus loodab rajada erihooldekodu neile psüühika- ja intellektihäirega inimestele, kes on seni elanud kodus lähedaste hoole all.

Saaremaa Südamekodu projekti jaoks kavatseb vallavalitsus toetust taotleda erihoolekandeasutuste reorganiseerimise teisest taotlusvoorust.

“Soovime selles osaleda, et luua valla psüühika- ja intellektihäirega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused,” ütles abivallavanem Kairit Lindmäe (fotol). “Peame vajalikuks luua need kohad, pidades silmas eelkõige oma valla elanikke, kes praegu elavad kodus oma lähedastega koos.”

Lindmäe sõnul on kavas rajada kuni 30 kohaga ööpäevaringse majutusega Saaremaa Südamekodu, kus lisaks ööpäevaringsele hooldusele ja kogukonnas elamise teenusele saaks psüühika- ja intellektihäirega inimestele pakkuda ka intervallhooldust. “Samuti soovime luua neile võimalused sisustada oma igapäevaelu,” lausus Lindmäe.

Tema sõnul on vallavalitsuse eesmärk luua erivajadustega inimestele ajakohased võimalused iseseisvalt elada ja oma elu korraldada, olla võrdväärne ühiskonnaliige.

“Soovime pakkuda paindlikke teenuseid, et lähedaste hoolduskoormust vähendada,” ütles Lindmäe.

Taotlusvoorus osalemiseks peab nõusoleku andma vallavolikogu. Samuti on volikogu jah-sõna tarvis rahalise kohustuse võtmiseks, et katta projektiga seotud omafinantseering, 146 470,58 eurot.

Print Friendly, PDF & Email