SAAREMAA KANDID: Kuidas läheb elu uues vallas?

Toivo Vaik
Kärla aleviku elanik

Kärla kandi inimesed on ühinemisega juba harjunud. Seepärast pole uuel võimul vaja meie jaoks välja mõelda uusi ametikohti ega otsida nende mehitamiseks persoone ega tööruume. Eks linna lähedus on omakorda plussiks, inimesed on harjunud juba seal vajalikke asju ajama. Piisab, kui kohapeal on avalikud teenused – haridus- ja kultuuriasutused, sotsiaalhoolekanne, kaugküte ja veevärk olemas ning teehooldus toimimas.

Olen pannud tähele, et uus rahvamaja on saanud hakkama sellega, millega vana ei saanud. Nimelt on suutnud inimesi meelitada etendustel-üritustel osalema. Kohal käiakse ka kaugematest piirkondadest. Mõnel juhul annab hilinejal lausa vaba kohta leida. Mis on väga hea märk, sest selleks otstarbeks see kaunis maja ka ehitatud sai!

Üha jõudsamalt on teed-tänavad saanud tolmuvabasid katteid. Ilmselgelt ei jää see töö unarusse ka Saaremaa vallal. Hea oleks, kui vettpidav teede hoolduse kava millalgi valla kodulehele üles saaks, siis teaks inimesed ise vaadata, millal kusagil tööks läheb.

Lähiajal kolib meie perearst uuendatud ruumidesse endise vallamaja esimesele korrusele. Ometi leidis ka see aastaid vindunud probleem lahenduse.

Kärla kandil on tänu vahepealsele ühinemisele praegune veidi valutumalt läinud ja arvan, et ka teised piirkonnad ümberkorralduste aja rahulikult üle elavad. Meie kogemus ütleb, et umbes aastaga on kõik paika loksunud. Selleks aga jõudu kõigile tublidele saarlastele!


Tuuli Pärtel
Roobaka küla elanik

Suurvalla loomine ei ole Leisi kandi inimeste tegutsemistahet vähendanud. Mitmed aktiivsed inimesed on andnud ja annavad endast parima kohaliku elu edendamiseks ja kavandavad taotluste esitamist LEADER programmi.

Tublilt tegutseb vabatahtliku merepääste seltsi Soela üksus, Soela sadam muutub tänu tublide MTÜ liikmete tegutsemisele aina kaunimaks, Metsküla selts on aktiivse investeeringute taotlemisega vana koolimaja kauniks kultuurikeskuseks-lastehoiukohaks kujundanud, kindlasti tuleb huvitav Triigi filharmoonia suvehooaeg. Tublid külaelu eestvedajad kavandavad mitmesuguste ürituste korraldamist.

Leisi koolis toimuvad vahvad üritused, näidatakse kinofilme ja pakutakse mõnusat ajaveetmist spaa-osaga ujulas. Pärsama hooldekodus on küll suur ruumipuudus, aga töötajad annavad endast parima vanurite hooldamisel. Üle kümne aasta on staadion uuendamist oodanud. Kahjuks olid siiani olulisemad saun, roosiaed ja viikingilaev. Loodetavasti aitab uue haldaja entusiasm plaanid lõpuks teostada.

Aeg edeneb, inimesed jäävad ja tulevik sõltub sellest, millised need inimesed on – kas negatiivsed elu-olu kiruvad või kodukoha elamisväärsemaks muutmisel endast parima andjad.
Loomulikult on vaja Saaremaa valla juhtide toetust ja osavalla töötajate kogu piirkonda ühtlaselt hõlmavat tegevust.

Print Friendly, PDF & Email