LUGEJA KIRI: Silla võimalikkusest (17)

Marsile minekuks võime ju valmistuda, aga liikumine mandri ja saarte vahet on kõigi jaoks päevakohasem. Põnev on lugeda arvamusi ja nägemusi, kus rõhutatakse silla tasuvust, aga on ka ütlemine, et iga kant alati ei lõika. Arvame oma tegemistest aina progressi ja võitu, unustades paraku, et kusagilt ka kaotame. Mis võiks olla see, mille kaotame? Paraneb väidetav elukvaliteet, ettevõtlus, tulevad turistid, keda ju ootame?

Kas aga ei või olla ka sedasi, et tullakse kiiresti ja rohkem ning reis või olek sihtkohas – saartel – planeeritakse veel lühiajalisemaks? Rahvastiku juurdekasvust sündimuse tõttu ei saa paraku midagi positiivset rääkida. Väljaränne saartelt jätkub ja Saaremaa rahvaarv läheneb vaikselt suure sõja järgsele rahvaarvule ning meiegi kodusaar on kujunemas suve- ehk pansionaat-tüüpi saareks.

Elanikkond väheneb, maapiirkonnad, külad tühjenevad – pole inimesi! Ja võibki arvata, et rahvastiku vähenemine võib hoopis kiireneda ning kaob romantiline võimalus saartele laevaga sõita.

Kui saadakse hakkama Rail Balticu ja Helsingi tunneli ehitusega, miks ei võiks silla asemel planeerida tunneli ehitust? See ilmselt maandaks paljud keskkonnaalased küsimused, mis teadaolevalt kogu maailmas ja Läänemerelgi pole just rõõmustavad. Loota keskkonnaalaseid järeleandmisi oleks lühinägelik. Üha enam väärtustame liigirikkust meid ümbritsevas looduses, ka merekeskkonnas.

Nagu ikka, võib mõni asi meile meeldida või mitte. Küsimusi on alati rohkem kui meid rahuldavaid vastuseid. Selleks neid esitamegi, et ka teistmoodi arutleda, võimalike rahuldavate lahendusteni jõuda.

Saarlane (nimi on toimetusele teada)

Print Friendly, PDF & Email