KODANIK KÜSIB: Kellele anda teada abi vajavast inimesest?

Vastab abivallavanem Kairit Lindmäe: “Kõigepealt tuleb hinnata, millist abi inimene võib vajada. Eelkõige on abi vajavast inimesest vaja teatada hädaabi telefonil 112. Laste puhul, kes on hädaohus või vajavad abi, tuleb teada anda lasteabi telefonil 116 111 (24 h) või Skype’i teel: Lasteabi_116111.

Samuti saab abi vajavast inimesest anda info Saaremaa vallavalitsuse või teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialistile. Abi on tagatud kõikides piirkodades võrdsetel alustel ja pöörduda võib ükskõik millise teenuskeskuse poole. Abivajadusest teada saamisel hindab sotsiaaltööspetsialist abi vajadust ja ulatust ning vajadusel küsib abivajajalt lisainfot. Otsus abi osutamise kohta tehakse esimesel võimalusel, aga hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.”

Print Friendly, PDF & Email