Valla eelarve küündib üle 53 miljoni euro (2)

Vallavalitsus kiitis heaks Saaremaa valla 2018. aasta eelarve eelnõu ja suunas selle volikogu 26. jaanuari istungile esimesele lugemisele. Eelnõu järgi on eelarve kogumaht 53 388 282 eurot.

Vallavanem Madis Kallas selgitas, et Saaremaa valla esimest eelarvet tuleb võtta kui Saaremaa 12 piirkonna liidetud eelarvet. “See tegi esimese eelarve koostamise kindlasti oluliselt keerukamaks, kui ökonomistid, finantsjuhid ja raamatupidajad on seni harjunud,” rääkis Kallas.

Tuleb ka lisaeelarve

“Kindlasti tuleb eelnõu esimese ja teise lugemise vahel muudatusi ning päris suure kindlusega võib väita, et tuleb ka vähemalt üks lisaeelarve, sest mitme küsimuse osas pole veel jõutud häid lahendusi leida,” selgitas vallavanem, tuues näiteks paljudes Saaremaa valla hallatavates asutustes töötavate inimeste töötasu.

Eelarve eelnõus on põhitegevuse tuludeks märgitud 38,9 miljonit eurot, millest maksutulud moodustavad 24 miljonit eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist 3,6 miljonit eurot, saadavad toetused 11 miljonit eurot ja muud tegevustulud 297 784 eurot.

Investeerimistegevuse tuludesse on kavandatud 118 600 eurot ja põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering on 5,6 miljonit eurot, sealhulgas 1,4 miljonit eurot EAS-ilt kesklinnaprojekti toetuseks ja 2,1 miljonit eurot ühinemistoetust. Investeeringute osaliseks finantseerimiseks on kavas võtta laenu summas 7,2 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud on 35,6 miljonit eurot, sellest 2,2 miljonit eurot moodustavad tegevuskuludeks antavad toetused ja 33,4 miljonit eurot muud tegevuskulud: personalikulud 22,6 miljonit eurot, majandamiskulud 10,5 miljonit eurot ja muud kulud 321 452 eurot. Saaremaa vallavalitsusel on ka 90 hallatavat asutust ja tööjõukulud moodustavad põhitegevuse kuludest 63,4%.

Investeerivad 14 miljonit

Investeerimistegevuse kulud on kokku 14,3 miljonit eurot ning suurimad põhivara soetused on Kuressaare Pargi lasteaia ehitus, Kuressaare kesklinna projekt, Saaremaa valla teed ja Pärsama hooldekodu juurdeehitus.

Suurimad toetused eraldatakse Aste klubile ja Lümanda kultuurimajale. Laenude ja kapitalirendi tagasimaksete kohustusi on kokku 3,5 miljonit eurot.

Madis Kallas selgitas, et vallavalitsuse ja koalitsiooni kindel soov on hoida ranget finantsdistsipliini ja netovõlakoormuse jäämist 60% lähedale. “See on number, mis võimaldab ka jooksvaid investeeringuid, ja ka laenu tagasimakse ei ole vallale märkimisväärne koormus.”

Print Friendly, PDF & Email