ÜLESKUTSE: Kiusamist saab ja tuleb ennetada (1)

Kiusamine on tõsine ja Eestis ka sage probleem. Kiusamise eest ei saa enam isegi oma turvalisse koju peituda, sest taskus kaasas kantava küberruumi kaudu tuleb kiusamine sinnagi kaasa.

2015. aasta PISA õpilaste rahulolu-uuringu põhjal on iga viies 15-aastane Eestis kiusamise ohver. See tulemus on OECD keskmisest ning meile eeskujuks olevate Euroopa riikide näitajatest kõrgem.

Seega tuleks just Eesti koolidel haarata nende meetmete järele, mis aitavad tõhusalt kiusamist ennetada ja vähendada ning selle kaudu ennetada ja vähendada ka näiteks vaimse tervise muresid, akadeemilise edukuse langust ja koolitee enneaegset katkestamist, aga ka õpetada tulevastele täiskasvanutele 21. sajandi maailmas nii olulisi sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi.

Üht tõhusalt kiusamist vähendada aitavat programmi, mis Eestissegi jõudnud, nimetas seesama mainitud PISA uuring ning ka OECD. See on KiVa, Turu ülikooli teadlaste välja töötatud ning rangete kontrollkatsetega uuritud tõenduspõhine programm, mille sihtasutus Kiusamisvaba Kool juba 2012. aastal üle lahe Eestissegi katsetada tõi.

Siinsete õpilaste igakevadised vastused annavad jätkuvalt märku, et KiVa programmi rakendavates koolides jääb ohvrite osakaal aina väiksemaks, olles programmi 4 aastat püsivalt kasutanud koolides langenud juba alla 16%.

Kõigi kiusamist kogevate ja pealt nägevate laste heaolu on võimalik parandada, pühendudes süsteemsele ja järjepidevale kiusuennetusele.

2017/2018. õppeaastal rakendab programmi ligi 50 kooli ja õppekohta üle Eesti. Sihtasutuse selgesõnaline ambitsioon on jõuda teadus- ja tõenduspõhise kiusuennetustegevusega kõigi Eesti koolideni ning mõistagi teeme seda väikeste, ent jätkusuutlike sammudega. Ühe vahe-eesmärgina sooviksime 2020. aastaks jõuda vähemalt 180 koolini.

Saaremaal on KiVa-koole 2018. aastaks kolm, KiVa-perekonnas aga ruumi on, kui kooliperel vähegi mahti ja motivatsiooni süsteemse kiusuennetusega tegelemiseks: kutsume kõiki Saaremaa koole meiega liituma! Tulge kampa!

SA Kiusamisvaba Kool

Print Friendly, PDF & Email