Endised valdade nimesildid ootavad vahetamist (1)

Seoses haldusreformiga tuleb Saaremaal lähiajal vahetada umbes poolsada valla- ja külanime silti.

Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk (fotol) ütles, et vahetatavate siltide arv on suurusjärgus 50. Kuid arv sõltub ka sellest, kui palju tuleb lisaks küla nime muutumisega seotud siltidele välja vahetada ka juba olemasolevaid silte.

“Kui üks küla lõpeb ja teine algab, siis märgid on kohati selgapidi koos,” lausus ta. “Maanteeameti nõue on, et need märgid oleksid ühepikkused. Sellest tulenevalt võib juhtuda, et ka mitte muutunud nimega küla silt tuleb uus tellida.”

Lisaks tuleb üle vaadata külaviidad teeristidel. Riiklik teeregister annab ette küll märgi asukoha, kuid märgi suurusi ja muid parameetreid sealt kätte ei saa. Mikk Tuisu sõnul on murekoht ka see, et kõik valla teede ääres olevad märgid ei ole paraku teeregistrisse erinevatel põhjustel jõudnud.

Tuisk ei osanud veel öelda, millal hakatakse valla- ja külasilte vahetama, sest praegu tegeletakse andmete korjamisega. Kõik kohad, kus vahetatavad märgid asuvad, tuleb läbi sõita ja iga märgi kohta eraldi otsustada: kas uus märk tuleb ühe või kahe posti otsa ja kui sama posti otsas on teisigi märke, siis peavad uued märgid ka nendega kooskõlas olema jne.

“Maksumust enne ei tea, kui arvud on selged, hinnapakkumised märgitootjatelt võetud ja ka märkide vahetamises kokkuleppele saadud,” lausus Mikk Tuisk.

Print Friendly, PDF & Email