Valla arendus- ja kommunikatsioonitööd juhib Karin Närep (1)

Saaremaa vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhatajaks valiti üheksa kandidaadi hulgast Karin Närep, kes on 2011. aastast töötanud rahandusministeeriumis arendusosakonna juhatajana.

Karin Närep on lõpetanud Tallinna pedagoogikaülikooli ja tema bakalaureusetöö kannab pealkirja ”Suhtekorraldus kui juhtimisfunktsioon kohalikus omavalitsuses”. Aastatel 2000–2001 töötas ta majandusministeeriumis avalike ja välissuhete osakonnas peaspetsialisti ja hiljem ka avalike suhete talituse juhatajana.

Pärast seda on ta 16 aastat töötanud rahandusministeeriumis: 2001–2004 riigieelarve osakonnas riigistruktuuride talituse juhatajana, 2004–2008 halduspoliitika osakonnas nõuniku ja hiljem riigihalduse talituse juhatajana, 2008–2009 riigihalduse osakonnas nõuniku kohusetäitjana ning 2009–2011 samas osakonnas nõunikuna

Print Friendly, PDF & Email