Silla ehitamine vajab rahva heakskiitu (13)

Taavi Kurisoo

“On hea tõdeda, et Muhu ja mandri vahelise silla teema on seekord päevakorda võetud mitte poliitikute, vaid ärimeeste initsiatiivil,” kirjutab Isamaa ja Res Publica Liidu Saaremaa piirkonna esimees Taavi Kurisoo. “See loob ootuse, et kui siht on selge ja arvutused klapivad, siis see sild ka valmis ehitatakse.”

Saare maakonnas pole ühtegi teist teemat, mis inimesi rohkem kahte leeri ajaks, kui püsiühendus mandriga. Ühelt poolt ettevõtjad ja tihti mand-ril või välismaal käivad inimesed, kelle jaoks praamisõit ja ootamine on ajaraisk. Nende ootus on, et sild tagab igal ajal kiire liikumise üle Suure väina ja seega suureneb Saare maakonna majanduslik konkurentsivõime. Sellest vaatepunktist on neil kahtlemata õigus. Teiselt poolt on inimesed, kes eelkõige väärtustavad maakonna sotsiaalset elukeskkonda, mis on selliseks kujunenud tänu saarelistele iseärasustele. Neile meeldib siin elada just elukeskkonna pärast, mitte pealinna läheduse või mugavate liikumisvõimaluste pärast. Nad kardavad, et püsiühenduse tõttu kärbub saarelisest omapärast kujunenud elukeskkond, mida hinnatakse, ja meie eelised muude piirkondade ees vähenevad. Ka neil on kahtlemata õigus.

Küsimus, mis saarte rahvast lõhestab, on väärtuste põhine. Mõlemal poolel on oma vaatenurgast õigus. Olen initsiaatoritega nõus, et rohkem uuringuid ei ole enam tõepoolest vaja. Otsuseid on vaja.

Esimene otsus peab olema saarte rahva otsus, kas tahetakse silda või mitte. Nii olulise küsimuse lahendamisel ei tohi saarerahva arvamust arvestamata jätta. Teen ettepaneku korraldada juba enne suve siduv rahvahääletus Saaremaa ja Muhu elanike hulgas ühe lihtsa küsimusega: kas soovite Muhu ja mandri vahele silda?

Rahva enamuse tahte kiirelt teada saamine annab ettevõtjatele, poliitikutele ja ametkondadele kindlustunde edasiste otsuste tegemisel.

Print Friendly, PDF & Email