Raamatukogutöötajad tahavad uusi postitöö lepinguid (9)

Saaremaa valla raamatukogutöötajad soovivad, et vald sõlmiks Eesti Postiga raamatukogudes postiteenuse osutamiseks uued lepingud, mis arvestaks ka nende soovidega.

Kaheksa raamatukogu juhataja poolt vallavalitsusele tehtud pöördumises märgitakse, et praegu kehtivad postiteenuse osutamisel erinevates kohtades erinevatel tingimustel sõlmitud koostöölepingud.

Raamatukogutöötajad soovivad, et uute lepingute sõlmimisel lähtutaks ühtsetest töö tasustamise põhimõtetest. Muu hulgas tahavad nad postiteenuse osutamisel põhitasuks 300 eurot kuus, millele lisanduks 50 senti igalt tehingult ja kauba müügilt (postmargid, ümbrikud jms) vahendustasu 5 protsenti.

”Postitöö võtab suure osa raamatukogu tööajast, mistõttu põhitöö on tihti häiritud. Sageli tuleb nii postipunkti kui ka raamatukogu sisetööd teha väljaspool tööaega. Saame aru, et postiteenuse kättesaadavus maapiirpiirkondades on vajalik ja oleme nõus seda teenust väärilise tasu eest osutama. Praegu kehtivate koostöölepingute järgi makstav tasu ei ole aga kooskõlas tehtava töö mahuga,” öeldakse pöördumises.

Helle Kahm

Saaremaa abivallavanem Helle Kahm (fotol) ütles, et teemat arutatakse ja otsustamist vajab, milline on mõistlik kokkulepe Eesti Postiga.

”Oluline on, et inimesed saaksid vajalikud teenused kätte võimalikult kodu lähedalt, samas on raamatukogutöötajate ootused ja ettepanekud arusaadavad,” sõnas ta.

Postipunktid töötavad Aste, Kihelkonna, Lümanda, Mustjala, Salme, Torgu, Tornimäe ja Valjala raamatukogus.

Print Friendly, PDF & Email