Ministeerium näeb uute uuringute vajadust (2)

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on seisukohal, et ärimeeste ideede täpsustumisel silla ehitamise osas tuleks koostada täiendavalt riigi eriplaneering, millega tehakse asukohavalik. Selle peab algatama valitsus.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter märkis, et eeldatavasti tahab valitsus ka seniste uuringute täpsustamist ja ümberhindamist tänaste teadmiste valguses.

Tatter tõi näiteks Natura alade teema ning ka tasuvusarvestused ja sotsiaalmajanduslikud mõjuhinnangud. Arvesse tuleb võtta ka uute parvlaevade soetust ja finantseerimise kohustust.

Saarte Hääle täpsustavale küsimusele, miks peab seda arvesse võtma, kui laevad ei ole riigi omad, vastati ministeeriumist, et TS Laevad kuulub Tallinna Sadama kontserni ja selle firma omanik on Eesti riik. Samuti tuleks kindlasti kaaluda ka väiksema keskkonnamõjuga tunneli lahendust.

Print Friendly, PDF & Email