Saaremaal käivitub mahukas hüdrodünaamika teadusprojekt (1)

TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi ja Kuressaare väikelaevaehituse kompetentsikeskuse uurimisrühm sai Eesti teadusagentuurilt maineka teadusgrandi hüdrodünaamika eksperimentaaluuringuteks. Nelja aasta pikkuse projekti eelarve on 712 500 eurot.

ETTEVALMISTUSED: Kompetentsikeskuse laborite peaspetsialist, magistrant Tarmo Sahk tasakaalustab katsemudelit.
VÄIKELAEVAEHITUSE KOMPETENTSIKESKUSTTÜ väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juhataja Anni Hartikainen ütles Saarte Häälele, et teadusprojekt on suunatud nähtusele, mida inglise keeles nimetatakse fluid-structure interactions ja mis iseloomustab vee ja laevakere vastasmõju.

Arvutusliku hüdrodünaamika valdkonda liigituv teadustöö tegeleb vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju arvutusmudeli arendamisega.

Kiired ja keskmised

Arvutusmudeli paikapidavust kontrollitakse katsetega väikelaevaehituse kompetentsikeskuse basseinis. Piltlikult öeldes tekitatakse lisaks virtuaalne katsebassein ja katsetatakse seal neid olukordi, mida päris katsebassein oma mõõtmete või muude piirangute tõttu ei võimalda. Selliste arvutuste mahukuse tõttu on töös regulaarselt vaja rakendada ka TTÜ ja TÜ arvutusklastrit (tervikuna töötavate arvutite suure arvutusvõimsusega kobarat).

Uurimistöö keskendub kiiretele ja keskmise suurusega laevadele, mis on Hartikaineni sõnul üks keerulisemaid rakendusi, sest keskmise suurusega laevadel on nii suure kui ka väikese laeva omadusi.

“Meie projekti fookus on defineerida, milliseid arvutusmudeleid nende puhul kasutada ja millistel juhtudel,” rääkis Hartikainen, viidates, et siiani on Eesti laevaehitusteadus olnud pigem suure laeva ja tugevusarvutuste keskne ehk n-ö Aalto ülikooli laevaehituse koolkonna mõju all.

Eesti laevaehituses teab mis suurtest laevadest rääkida ei saa. Seetõttu on uurimisrühma plaan kasutada olemasolevat tugevus- ja konstruktsiooniteemalist teadust, lisada sellele hüdrodünaamika uuringud ja arvutused ning siis kohandada saadud tulemused sedasorti laevadele, mida Eestis toodetakse.

Mereakadeemia meremajanduse keskuses väikelaevaehituse eriala valinud tudengite õpingud kulgevad ühe katuse all teadustööga. Projektiga seotud teadurid tegutsevad ka õppejõududena. Seega panustab uurimisprojekt ka õppe kvaliteeti ja muudab väikelaevaehituse eriala atraktiivsemaks.

Võimekas partner

Uurimisprojekti juht on TTÜ vanemteadur Kristjan Tabri. Uurimisrühma kuuluvad dotsent Hendrik Naar, erakorraline vanemteadur, Aalto ülikooli järeldoktorant Mihkel Kõrgesaar, doktorant-nooremteadur Mikloš Lakatoš, hüdrodünaamik Henrik Andreasson ja kompetentsikeskuse laborite peaspetsialist, magistrant Tarmo Sahk. Uurimisrühma koosseis täieneb lähiaastatel doktorandi ja kolme magistrandiga.

“Teadustöö tulemuste kättesaadavus ongi üks põhjusi, miks laevaehitusettevõtted kompetentsikeskuse käivitasid,” kommenteeris meretööstuse liidu juhatuse liige ja Saare Yachts OÜ tegevjuht Peeter Sääsk. “Grant on märk ettevõtjatele ja teistele ülikoolidele, et väikelaevaehituse kompetentsikeskus on võimekas partner.”

Print Friendly, PDF & Email