Reform õgib töötavate pensionäride kukru sisu (14)

Saare maakonna töötavatest pensionäridest üle poole saavad nüüdsest varasemast kasinamat pensioni.

Üks, kes maksureformiga kaotas, on kauaaegne võimlemisõpetaja ja treener Tiiu Haavik, kes töötab kehalise kasvatuse õpetajana kahes koolis. Kõige suuremat meelehärmi tunneb Haavik seetõttu, et tema kui töötava pensionäri 677 euro suurusest pensionist võetakse tulumaksuna maha koguni viiendik. “Maksan oma väljateenitud pensionist täie rauaga,” tõdes ta.

Sotsiaalkindlustusameti andmeil maksti tänavu jaanuaris Saare maakonnas pensioni kokku 9493 inimesele. 5751 inimese pension on tulumaksumuudatuse järel suurem kui detsembris, 1309 inimesel aga senisest väiksem. 2433 inimese jaoks ei muutunud midagi.

“Mu oma pension tõusis ja kahel inimesel, kellega eile rääkisin, samuti,” tõdes Saaremaa maakonna pensionäride ühenduse juhatuse liige Tiiu Kallas. “Mitte küll palju, 19 eurot, aga seegi raha.”

Veerand pensionäridest töötab

Reformiga kaotasid just töötavad pensionärid, keda on Saare maakonna pensionisaajate hulgas pisut üle veerandi ehk 2462. Mulluse detsembriga võrreldes kahanes pension töötavatest pensionisaajatest rohkem kui pooltel ehk 1283 inimesel.

846 töötavale pensionärile väljamakstud pensionisumma oli varasemast suurem, 333 inimese jaoks ei muutnud reform aga midagi.

Kuigi Kuressaares treenerina tegutsev Olev Väin on juba aastaid pensionieas, töötab 77-aastane mees kahel kohal. Küsimusele, kas ta maksureformiga võitis või kaotas, jäi Väin aga vastuse võlgu. “Ma ei tea, kuna pole seda üldse uurinud,” lausus mees. “Olen seni enam-vähem normaalselt elanud ja arvan, et elan samamoodi ka edasi.”

7031 mittetöötavast pensionärist võitsid maksumuudatusest 4905, kes saavad riigilt varasemast suuremat pensioni. Väljamakstud summa vähenes vaid 26 inimesel. Ülejäänute jaoks ei muutunud aga midagi.

Kui mittetöötavatest pensionäridest oli maksuvaba tulu avaldus esitamata vaid kümnel, siis töötavatest pensionäridest rohkem kui pooltel.

Vanaduspensionäre on sotsiaalkindlustusameti andmeil Saare maakonna elanike seas 8081.

1789 töötavast vanaduspensionärist vähenes pension ligi pooltel, 830-l. Neid, kel summa suurenes, oli pisut vähem, 797. Ülejäänute jaoks jäi pensioni suurus samaks.

6292 mittetöötavast vanaduspensionärist vähenes pensioni summa mullu detsembriga võrreldes vaid 21 inimesel. 4811 eaka pension suurenes, ülejäänute jaoks ei muutunud aga midagi.

Üle 12 000 töövõimetuspensionäri

Sotsiaalkindlustusameti andmeil elab Saare maakonnas 1257 töövõimetuspensionäri, kellest pea pooled ehk 622 töötavad. Neist enamusel ehk 425-l pensionisumma vähenes. 48 inimesel see suurenes, teiste jaoks ei muutunud aga midagi.

635 mittetöötavast inimesest vähenes pension vaid neljal, suurenes aga 92-l. Ülejäänutel jäi summa suurus samaks.

Toitjakaotuspensioni maksti tänavu jaanuaris 134-le Saare maakonna elanikule. 47 töötavast inimesest 25-l pension kahanes, ühel kasvas ja 21-l jäi samaks. 87-st mittetöötavast inimesest vähenes pension vaid ühel, suurenes aga kahel.

Rahvapensioni saajaid oli maakonnas tänavu jaanuari seisuga 21, kellest töötas neli inimest. 17 mittetöötava ja ühe töötava rahvapensionäri jaoks ei muutunud midagi, kolm rahvapensionäri kaotas aga oma pensionisummas.

Sotsiaalkindlustusameti nõuniku Pirjo Künnapuu sõnul mõjutasid pensionisumma muutust tulumaksu muudatus ning ühe aastahinde lisamine lapse kasvatamise eest.

Eesti 372 948 pensionärist suurenes pension 58 protsendil, vähenes 17 protsendil, veerandi jaoks ei muutunud aga midagi.

Print Friendly, PDF & Email