JUHTKIRI: Karistus töötamise eest? (15)

Ehkki üle poole kõigist Saare maakonnas elavatest pensionäridest saab maksumuudatuse järel varasemast suuremat pensioni, on ka neid, kes oma sissetulekutes kaotasid. Kui pensionäride üldarvu vaadata, siis moodustavad need, kelle pension vähenes, sellest tõepoolest üksnes seitsmendiku.

Samas näitavad sotsiaalkindlustusameti andmed, et vähenes just töötavate pensionisaajate sissetulek. Töötavaist eakaist peab senisest viletsama pensioniga leppima üle poole, töötavatest töövõimetuspensionäridest aga enamus.

On mõistetav, kui oma sissetulekutes kaotanud pensionärid tunnevad, et neile on maksureformiga ülekohut tehtud. Isegi mõnikümmend eurot, mille võrra pension kokku kuivab, võib kellegi jaoks olla suur raha. Enamasti selleks eakas või tervise kaotanud inimene ju tööl käibki, et riigi makstavale piskule lisa teenida ja paremini elada. Kui pensioniiga tõstetakse ja õhutatakse inimesi ka eakaina tegusad olema, siis tuleks neid, kes seda teevad, väärtustada, mitte karistada.

Print Friendly, PDF & Email