Vald õppigu linna vigadest ja ka õnnestumistest (1)

Anton Teras

“Minu hinnangul võiks Saaremaa vald aktsepteerida varasemate vallavalitsuste tehtud investeeringute otsuseid ja ka Lümanda keskuse ehitamist,” leiab endine Kuressaare linnavolinik Anton Teras.

Kuressaare linnavolikogu andis oma heakskiidu kõikidele 2016. aastal esitatud erinevate vallavalitsuste investeeringusoovidele. Eeldasime, et valdade volikogud teevad kohaliku elu jaoks vajalikke otsuseid ja meie Kuressaare linnavolikogu liikmed pole neist selles osas targemad.

Kuressaare Pargi lasteaia ehitusega pole minu arvates mingit segadust. Viimane linnavalitsus ei ole lihtsalt suutnud iseenda planeeritud ajagraafikut täita ja ehituseks planeeritud summadega on kõvasti mööda pandud. Ehitusvaldkonna eksabilinnapea on teada.

Saaremaa vald ei peaks võtma vastutust, vaid peaks Kuressaare linnavalitsuse vigadest ja õnnestumistest õppima. Põhjalik planeerimine vähendab vigade arvu ja suurust. Mida suurem ja tuleviku suunatum on ettevõtmine, seda põhjalikum peab olema ettevalmistav etapp. Kui planeerimiseks pole aega, siis peaks tegemata jätma või aega võtma.

Küsisime Saaremaa vallavolikogu fraktsioonide esindajailt, mida nemad peavad Lümanda keskuse ja Kuressaare Pargi lasteaia ehitamise ümber valitseva segaduse põhjuseks. Kas Saaremaa vald on ehituse alal suutmatu?

Jaanus Tamkivi,
Reformierakond:

Nendes küsimustes võiks selgust ja konkreetsust olla muidugi rohkem ning selgitusi peab siin esimesena andma siiski vallavalitsus. Tean, et nad on seda lähiajal ka tegemas.

Kuna käimas on aga uue valla alles teine töönädal, siis ma uue valla suutlikkust või suutmatust selles valdkonnas hindama ei hakkaks. Usun, et nad saavad peagi korralduslikud küsimused lahendatud ja asuvad innukalt sisuliste teemade kallale.

Mihkel Undrest,
Keskerakond:

Saaremaa vald tegutseb kümme päeva, paljud kohad on veel täitmata ning anda täna hinnang valla tööle on küll ennatlik. Teeme seda aasta pärast.

Mis puudutab Lümanda keskust ja Kuressaare Pargi lasteaeda, las seda teemat kommenteerib vallavalitsus. Küll need asjad korda saab ja jõutakse parima lahenduseni.

Taavi Rauniste,
valimisliit Saarlane:

Kuressaare Pargi lasteaia ehitamise riigihanget Kuressaare volikogus hääletasin. Mäletan, et juba siis tekitas see komisjonides ja volikogus erinevaid küsimusi. Eks see prognoos oli tehtud väga ammu. Strateegia oli paika pandud aastaid tagasi, esimesed numbrid saadi siis, kui tehti ideekonkurss ja täpsemad kalkulatsioonid. Eks summad kasvasidki selle tõttu, et objekti maht muutus suuremaks, kui algselt planeeritud. Siis toodi välja ka see, et Saaremaal on ehitamine kallim kui mandril. Kuigi oleks pidanud võrdluseks võtma värske kogemuse Ida-Niidu lasteaia uue hoone ehitamisest.

Uue vallavalitsuse ehitusosakonnalt ootan paremat planeerimist, õpime vigadest. Loodan, et tulevikus on lastel lasteaias mõnus ja me kõik saame selle üle õnnelikud olla, et meil on uhked ja korras lasteaiahooned. Värske vallavolikogu liikmena ei ole ma ennast veel kõikide asjadega jõudnud kurssi viia ega soovi praegu Lümanda keskuse ehitust kommenteerida.

Tambet Kikas,
SDE:

Need kaks asja – Lümanda keskus ja Pargi lasteaed – on täiesti erinevad nii sisult kui ka taustalt. Lümanda keskus on n-ö pärandvara Lääne-Saare vallalt. Pargi lasteaia ehitus ja hanked langevad paraku perioodi, kus Eestis on väike “ehitusbuum” ja üldine hinnatõus, mistõttu eilsed prognoositud hinnad täna enam ei päde.

Tuletan siinkohal meelde, et Ida-Niidu lasteaiaga läks risti vastupidi: hange ja lõplik ehitushind kujunesid tänu majandusseisaku perioodile prognoositust tunduvalt odavamaks.

Print Friendly, PDF & Email