Toetuste hulka lisandub matusetoetus (2)

Saaremaa vallavolikogu teeb kahe nädala eest kehtima hakanud sotsiaaltoetuste maksmise korda muudatuse ja lisab toetuste nimistusse 250-eurose matusetoetuse.

Toetust on võimalik taotleda Saaremaa valla rahvastikuregistrijärgse elaniku surma korral matusekulude osaliseks hüvitamiseks.

Kõik ühinevad Saaremaa omavalitsused võtsid 2017. aasta septembris-oktoobris vastu identse sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra ning selle alusel sotsiaaltoetuste määrade kehtestamise määruse.

Kuna riik taastas matusetoetuse, tuleb aasta algusest kehtima hakanud korda seega täiendada.

Print Friendly, PDF & Email