MUHU UUDISSED: Tiadusest ja reemiatest

Tamse valla tüdrikud oo targad tüdrikud. Doktureid tuleb nende siast viimsel aal kut kirjusid koeri. Mineva nädali olli jälle kuulda, et Tamse valla tüdrikud ollid ühna suure tihedusega esindat üliõpilaste tiadustüöde 2017. voasta konkursi reemiate ja tunnustuse soajate ulkas.

Koguniste kolmanda reemia sai Rannaküla Välja juurikatega Hanna Vahter ja Viherpuu Mariliis olli jälle ühe tüö juhendajana ää märgit. Ja Sarabu Kadri sai oma dokturitüöga koguniste esimese kohja. Ja ühte moailmatuma suurt ja tarka tiaduse roamatud aitas ää tõlkida Sarabu Kristiina. Neh, kanged naesed!

Sest põle palju aega müödas mitte, kui seesamma Sarabu Kristiina televiisuri sihes sure kange tiadussaate “Rakett 69” vinaalis olli. Ja kui mineva voasta jälle üks üks Tamse valla poiss sõnna saatese piasis, siis olli jutuks, et kui palju neid Muhu juurikatega ja Muhus elan nuori sialt saatest juba nende voastatega läbi köin oo? Nii pissikse kohja kohta ikka kole palju. Ja nüid tuleb välja, et sõuke asi jäeb masu moeks et igavoasta sial saates natusse Muhumoad esindat oo. Sest nüidkid võib “Raketi” saates nähe ühte Pöide kandi noorärrat, kis ema puolt Muhu juurikatega ja Muhu verd oo. Mis ta põle ikka nõuke asi, et sellest muhulaste suurest tiadusetarkusest koa ühel kenal pääval mõni Tamse valla tüdrik ühe kange tiadustüö valmis kirjutab.

Tiadustüöde reemiad oo kätte jägatud, aga Muhu valla reemiaid jägatse jälle vabariigi voastapääval. Ja nüid oodetse jaanuarikuu sihes kätte kõikide inimeste ja asutuste ja organisatsioonide kääst ettepanekumi, et kelledele nie võiks sedakorda anda koa. Neh, jutt oo siis 2017. voasta hariduse-, kultuuri- ja spordireemiatest. Ja mudud ikka seda koa, et mõuke sie voasta tegu 2017 olli koa rahva arust. Nõnna et oma pissikest pianuppu soab nüid liiguta igaüks, olga ta tiadlane või muedu muhulane. Omad mõtted tuleks siis ikka kenaste kirja koa panna ja nie soab esita vallamajase posti tiel või lekripostiga. Siis aadressi piale vald@muhu.ee.

Neh, ja lõpetuseks, kis põle viel kuuln, siis jõuluteaegne analüsaatori jäuks rahakorjamise rojekt läks tääve ette. Raha tulli kokku rohkemgid, kut ädapärast taris olli, ja nüid soab aparaadi juure kohe testimise ribasid koa osta. Ikka kampas ette võetud asjast soab asja. Või nagu Igaküla Antsu-Matsi Inna ikka ja jälle armastab ütelda – koos suudame palju! Aitüma ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email