Kohus: MTÜ peab väited Undresti kohta ümber lükkama (3)

Kuressaare kohus otsustas, et MTÜ Taaliku Sadam peab ebaõiged väited ettevõtja Mihkel Undresti (pildil) kohta ümber lükkama.

Aasta tagasi 6. jaanuaril saatis kaks mittetulundusühingut Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) kaks identse sisuga pöördumist. Neis viitasid nad, et Mõntu sadama omaniku ja kalandusettevõtja Mihkel Undresti osalusega või tema soosikute projektid saavad igal juhul Saarte Kalanduse hindamiskomisjonis paremad hinded kui konkureerivad objektid.

MTÜ Taaliku Sadam ja Nasva kalandusühistu esindajate väitel oli see seotud sellega, et Mihkel Undrest olevat komplekteerinud nii Saarte Kalanduse juhatuse kui ka hindamiskomisjoni.

“Kogu MTÜ Saarte Kalandus büroo ja juhatus töötavad vaid Mihkel Undresti huvides,” väitsid ühingud. Nii jäi nende väitel rahastuseta ka Taaliku sadama projekt.

Tänavu juulis esitas Mihkel Undrest nende vastu kohtusse hagi, soovides, et kohus kohustaks pöördumises toodud ebaõigeid faktiväiteid ja ebakohaseid hinnanguid ümber lükkama. Samuti esitas ta mittevaralise kahju hüvitise nõude.

Mihkel Undrest on öelnud, et ei saa aktsepteerida seda, et kellegi ütlused saadetakse otse PRIA-sse. Undrest leidis, et selleks peab väljaütlemistes olema täielikult kindel, et nendele oma allkiri alla panna ja hiljem vastutada.

Kohus otsustas Taaliku sadama vastu esitatud hagi rahuldada osaliselt. Jõustumata kohtuotsuse järgi tuleb MTÜ-l saata PRIA-le kiri, kus seisab: “Kuna Mihkel Undrest komplekteeris nii juhatuse kui ka hindamiskomisjoni ja oma lobitöö tulemusena saadud suure volituse ja häälte pagasiga surus selle üldkoosolekul läbi. Nüüd ongi tekkinud olukord, kus Mihkel Undresti osalusega või tema soosikute projektid saavad igal juhul hindamiskomisjonis paremad hinded kui konkureerivad objektid”, ja väide: “Kogu MTÜ Saarte Kalanduse büroo ja juhatus töötavad vaid Mihkel Undresti huvides”, on ebaõige.”

Kas see kiri sellisel kujul PRIA-le ka saadetakse, ei ole teada, sest kuni 14. jaanuarini on pooltel võimalik maakohtus langetatud otsus edasi kaevata ringkonnakohtusse ja lõplik kohtuotsus võib tulla teistsugune. Rahalist hüvitist kohus Undresti kasuks välja ei mõistnud.

Print Friendly, PDF & Email