Vald otsib sotsiaaltöötajaid (34)

Käimas on Leisi teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialisti konkurss, komplekteerimata on vastav ametikoht Laimjalas, Lümandas, Kärlal ja Kihelkonnal.

“Ootame häid kandidaate ja loodame leida ka Leisi piirkonda hea sotsiaaltööspetsialisti,” rääkis abivallavanem Kairit Lindmäe. “Tegeleme ka teiste kohtade täitmise ja töö korraldamisega. Loodame kõikidesse teenuskeskustesse leida töötajad lähiajal, kuid konkreetset kuupäeva ei oska välja tuua, kuna tööle asumise aeg sõltub ka inimesest, kellele tööd pakume.”

Kairit Lindmäe ütles, et inimesed, kellega on töösuhe lõppenud, tegid oma valikud erinevatel põhjustel ja seda, mida nad nüüd edasi teevad, ei oska ta kommenteerida. “Kõikides teenuskeskustes on tagatud sotsiaalteenused ja toetused, mis on seni toiminud. Vajadusel võib abi saamiseks pöörduda teenuskeskuses töötavate teiste töötajate poole,” lisas ta.

Alates 1. jaanuarist hakkas Saaremaa vallas kehtima ühtne sotsiaalabi andmise kord, mis reguleerib sotsiaalteenuste ja -toetuste eraldamist. Määruse töötasid välja Saaremaa sotsiaalvaldkonna töötajad eesmärgiga, et kõik abivajajad saaksid sotsiaalhoolekandelist abi ühtsetel alustel ja ühtse kvaliteediga.

Sotsiaalabi taotlemiseks saab pöörduda valla sotsiaaltööspetsialisti poole, kes selgitab abivajaduse ilmnemisel välja, milline sotsiaalteenus või -toetus toetab abivajaja iseseisvat toimetulekut kõige paremini.

Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10) on sotsiaaltööspetsialiste neli, kelle poole saab pöörduda kõikidel tööpäevadel. Sotsiaalhoolekandelise abi taotlusi võtavad vastu ka valla teenuskeskustes tööd jätkavad sotsiaaltööspetsialistid.

Print Friendly, PDF & Email