SAAREMAA TEATAJA: Saaremaa Teataja alustab ilmumist (1)

Hea lugeja, hoiad käes Saaremaa valla esimest infolehte. Nii nagu kahe päeva eest tööd alustanud uus ametiasutus Saaremaa Vallavalitsus veel otsib oma õiget töörütmi, on ka uus vallaleht Saaremaa Teataja tähelepanekutele ja ettepanekutele avatud – kõik soovitused on väga teretulnud. Nagu varemgi öeldud, on selle lehe peamine ülesanne vallakodanike teavitamine ja tasuta vallaleht jõuab kaks korda kuus koos Saarte Häälega igasse Saaremaa postkasti. Järgmine Saaremaa Teataja ilmub 18. jaanuaril.

Vallalehele nime leidmiseks toimus 7. novembrist 8. detsembrini konkurss. Ettepanekuid hindasid Anu Vares, Anne Saar, Geili Heinmaa, Maire Käärid, Piret Mägi, Merike Lipu, Pille Maripuu, Aive Sepp, Airi Toompuu, Jaanus Mägi ja Kristiina Maripuu. Enim poolehoidu said lisaks Saaremaa Teatajale nimed Saaremaa Sõnumid, Saaremaa Sönumid, Saareline ja Saareleht. Vallalehe nimeks pakuti veel: Saaremaa Valla Teataja, Saaremaa Valla Leht, Meie Saaremaa, Saarlane, Läänetuul, Saare Sõnumid, Kaksteist Kanti, Saare Elu, Saaremaa Vallasõnumid, Saaremaa, Saare Süda, Pärituul, Valla Teataja, Saaremaa Tuulutaja, Tegus Saaremaa, Sönumiteataja, Meie Kandi Teated, Ultima Thule, Saare Kõmu, Ma ja Sa, Saare Päevaleht /Nädalaleht/ Kuukiri, Saare Säde, Saare Kaja, Saare Spekter, Saaremaa Pulss, Läänemere Majakas, Parem Kallas, Mõnus Aeg, Saaremaa Laine, Saare Valla Elu, SaarEST, Saaremaa Sõnumitooja, Sõnumiveski, Vesikaar, Kena Keik, Suilas Sõna, Saaremaa Tuuled, Saare Sünergia, Saarlased, Saarioinen, Vallaline, Saar Pärani Valla!, Valla Toomet, Saareväristaja, Vesikäpp, Raul Saaremets, Spaalane, Samuel Golomb ja 34 039.

Valikut tehes sai määravaks nime neutraalsus ja otsene viide Saaremaa vallale. Saaremaa Teatajat pakkusid vallalehe nimeks Urmas Kask, kes arvas, et lihtsuses peitub võti, ja Andres Vinn. Nime Saaremaa Valla Teataja pakkus Aldur Ruumet ja nime Valla Teataja pakkus Veiko Viil, kes selgitas, et selline nimi on Riigi Teataja analoog, rõhutades infolehe ametlikku osa ning sama lahendust on kasutanud ka mitmed teised omavalitsused. Sarnast motiivi kohtas ka nimes Sönumiteataja, mida pakkus Käthe Pihlak.
Saaremaa Teataja nimeline ajaleht on ilmunud ka aastatel 1929–1935.

Mitmel korral on arutatud ka seda, mis saab senistest väiksematest vallalehtedest. Ehkki mitmed lehed on detsembrinumbris kirjutanud, et leht jäi viimaseks, võiksid piirkondlike lehtede võimaliku jätkamise teemat arutada osavallakogud.

Print Friendly, PDF & Email