SAAREMAA TEATAJA: Madis Kallas: ühtne Saaremaa tuleb edukalt liikuma lükata

UUS AASTA TÕI UUE AMETIASUTUSE: 2. jaanuaril heiskasid Saaremaa vallavanem ja volikogu esimees Tiiu Aro vallavalitsuse hoone ees Saaremaa valla lipu. Kuressaare linna lippu ei langetatud, sest Kuressaare on asustusüksusena endiselt linn ja linna sümboolika jääb samuti kehtima.
Foto: MARGUS MULD

Kas Saaremaa valla loomise ja käivitamise töö on nüüd tehtud?

Suur töö Saaremaa omavalitsuse käivitamiseks on tänaseks juba tehtud, aga suurem töö seisab siiski veel kindlasti ees. Täna oleme ajas, kus ühtne Saaremaa tuleb edukalt liikuma lükata ja võimalikest takistustest sujuvalt mööda juhtida.

Mida tood Saaremaa ühinemisprotsessi juures esile, kui võrdled seda mujal Eestis toimuvaga?

Esmalt märgin loomulikult seda, et tegu on Eesti suurima ühinemisprotsessiga ja kõik sammud, mida oleme pidanud tegema, on teatud mõttes teed rajavad kogu Eestile. Teise olulise asjana mainiksin Saaremaa ühinemisprotsessiga kaasnenud eeltööd: kolme aastaga on väga paljud inimesed teinud ära suure töö. Teisiti ei oleks sellist suurt eesmärki võimalik ellu viiagi ning see lubab julgemalt vaadata vastu ka aastale 2018.

Avaldatud on arvamust, et ühinemise tulemusel on omavalitsus saanud vaid uue nime ja valdadest on saanud osavallad, kuid sisulist muudatust justkui ei tajuta. Mis on nüüd teisiti?

Kõige olulisem muutus on see, et Saaremaa on oma igapäevaste kohaliku omavalitsuse ülesannete elluviimisel nüüd ühtne. Loomulikult võtab selle tunnetamine kogukonnas veel aega ja mõned asjad seisavad ka vallavalitsuse otsuste taga, aga oluline on põhimõte, et Saaremaa rõõmud ja mured on meie kõigi ühised rõõmud ja mured ning nende tunnetamisel ei saa me ennast enam peita valdade piiride taha, mis seni ei lasknud Saaremaa ühtsusel täielikult välja paista.

Kas Saaremaa valda on riigi tasandil hakatud juba rohkem kaasama kui seniseid väiksemaid omavalitsusi?

Jah. Sellele küsimusele saab juba täna kindlalt jaatavalt vastata. Saaremaa on liikunud aastaid maakonnaülese omavalitsuse poole ning see on ka tee, mida riik on soovinud. Saaremaa on ühtse toimepiirkonnana ja ühe omavalitsusena suutnud tänaseks saada riigile arvestatavaks partneriks. Viimaste kuude konkreetne näide riigi ja tugeva omavalitsuse koostööst on lennuliikluse ja parvlaevaliikluse temaatika.

Kuidas tagada Saaremaa tasakaalustatud areng olukorras, kus muretsetakse, et vald on Kuressaare-keskne ja jääb maapiirkondadest kaugele?

Seda saab tagada üksnes läbi koostöö ja kõigi piirkondade kaasatuse ning seda oleme valmis ka igal sammul tegema. Ka osavallakogude ellu kutsumine oli just sellel põhjusel oluline, sest kõigi piirkondade hääl peab olema kuuldav. Kindlasti aitavad sellele kaasa ka volikogu ja valitsuse liikmete elukohad – kogu Saaremaa on kaetud.

Mida soovid Saaremaa valla elanikele ja vallale tervikuna?

Ma soovin, et me suudaksime näidata kogu Eestile, et veel parema kodukoha nimel suudetakse olla üksteise vastu head ja lugupidavad ning et pideva laitmise asemel oleks meie saarel normiks üksteise toetamine ja julgustamine. Soovin kõigile head uut aastat ning palju kordaminekuid Eesti Vabariigi juubeliaastal!

Print Friendly, PDF & Email