SAAREMAA TEATAJA: kodanik küsib…

Kuidas toimub uuest aastast lasteaiaarvete esitamine ja kas seda tehakse ühtsetel alustel?

Vastab rahandusteenistuse juhataja Diana Traumann: “Lasteaia kohatasude esitamise aluseid esialgu ei ühtsustata, arveid esitatakse samamoodi, nagu seda tehti endistes valdades.”

 Kuidas on Saaremaa valla 2018. aasta eelarves arvestatud osavaldade kuludega ja kas selleks on eraldi nn alaeelarved?

Diana Traumann: “Volikogu tasandil kinnitatakse koondeelarve, mis sisaldab vaid kokkuvõtlikke ridu. Seletuskirja alusel on võimalik tuvastada tulusid ja kulusid osavaldade kaupa, aga eraldi osavalla eelarvet volikogu ei kinnita.”

Kelle poole pöörduda, kui vallale kuuluv või avalikus kasutuses olev külatee vajab hooldust?

Vastab majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk: “Pöörduda saab teenuskeskuse juhataja poole, kes edastab info teespetsialistidele. Alati võib ka otse teespetsialistide või osakonnajuhataja poole pöörduda, aga tihtilugu on lihtsam ja mugavam pöörduda teenuskeskuse juhi kui oma kandi inimese poole. Lõplikud otsused teevad siiski vallavalitsuse teespetsialistid.”

 Mida teha linnas jõulukuusega pärast pühi?

Vastab jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel: “Kuuse saab tükeldada ja ahjus põletada, viia AS-i Kuressaare Soojus platsile E–L kl 10–12 (tasuta; Kalevi 1a, Kuressaare), Kudjape jäätmejaama E–R kl 8–18 ja L kl 10–15 (Pähklimetsa tee 13, Kudjape) või tellida äravedu OÜ-lt Prügimees (tel 45 31 603).”

 Kui suur on osavallakogu ja kogukonnakogu roll vastavat piirkonda puudutavates otsustes kaasa rääkida?

Vastab senine Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht ja tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu: “Osavallakogu ja kogukonnakogu saavad kaasa rääkida eelkõige valla üldplaneeringu, valla eelarvestrateegia, arengukava ning valdkondlike ja piirkondlike arengu- ja tegevuskavade ning teede investeeringute kava osas.

Samuti edastatakse neile volikogu ja valitsuse õigusaktid ning eelnõud, mis puudutavad nende haldusterritooriumi elukorraldust ja juhtimist, osavallas asuvate valla ametiasutuse hallatavate asutuste eelarve eelnõud, osavalla haldusterritooriumi puudutavad detailplaneeringud ja olulised ehitusprojektid ning ühistranspordi sõiduplaanid. Osavallakogu annab arvamuse piirkonna kodanikuühenduste projektitoetuste määramisel ja osaleb piirkonna personaliotsuste tegemisel (teenuskeskuse juhataja, hallatavate asutuste hoolekogud ja nõukogud).”

 Küsimused on oodatud e-posti aadressil kristiina.maripuu@saaremaavald.ee.

Print Friendly, PDF & Email