MUHU UUDISSED: Ikka kõege paramad uiel alan voastal!

Lund põle, külma koa põle ja kohe mitte ep seesa mieles, et vahepial oo voasta number jälle suuremaks läin. Aga uus voasta tulli mool küll irmus uhke pauguga.

lm olli ühna selge ja ehkkid pissike tuulenuhin olli väljas, aga sai massakad sabase võetud ja kuapides väena silla piale uudistama mindud. Neh, seda tulevärki olli just igaspuol ümberrinki. Ei puru vägev olli voadata küll. Maa natusse ikka mõtlesi koa, et tia mis tarblist oleks nende masu mitmete tuhandete eurude iest, mis juba paljast meite moakondas kümnekonna minutiga vastu taevast lensid, võin osta. Aga neh, uie voasta algus oo seda veart. Veelgid änam – vabariigi juubelivoasta ju akkas. Ja selletaudi oo nüid jälle midast uodata. Neh, et enne joanibed oo vabariigi voastapäe koa. Ikka rohkem pühasid kut paljast kahed.

Juu siis katsub muhulane oma vallaga ikka moekas olla ja traksis-viisis välja nähe, siis suure Soaremoa kõrvas. Jõudu ja oskamist ju muhulasel selle jäuks ometiks oo. Aab tassakeste oma rida ja sedasi vaiksest astudes jõvab tüki muad enne iest ää astu, enne kut noabrid suure Soaremoa pial ja teenepuol Suurt väina omale uiest üldse jalad alla soavad. Neh, soarlastel vähemaste jäeb oma Soaremoa ja oma moakond alles. Virtsu rahval oo tükkis ännatu lugu. Nie põlegid juu nüid änam Läänemoa inimesed, tükkis Pärnu moakonda koliti ää teesed. Juu nõuke asi tahab ikka irmsaste ümber arjumist koa.

Ehkkid pühad alles kestvad, kolmekuningabe oo ju alles laupa, lähäb argibene elu koa omanuhti ietsi. Ja nõnna suab riede õhta jälle Hellamoale kinuse. Sedakorda näidatse vilmi “Igitee”. See oo valmin kolme riigi, Eesti, Soome ja Rootsi, ühise tüöna ja oo pühendat meite põhjanoabrite, neh siis Soome riigi, sajandamale juubelile. Nõukse nimega roamatu, kut selle vilmi nimigid oo, kirjutas üks suomlane, Antti Tuuri ja näitlejaid oo sial koa masu kolmest riigist. Vilm oo paras sünge ja alla kuieteistme voastasel voatamiseks ep sünni.

Aga muedu oo kord ikka nõuke samma kut iga kinuõhta aegas. Alguse aaks oo kellu seitse ja pileti innaks oo neli eurut.

Ja üks uhke uudis oo viel. Uie voasta tulekuga oo üks uus ja uhke mõte teoks soan Samsaara kohvikus. Sie oo siesamma, mis nüid talve sial Liival poe vastus, Raunmäe majas, iga päävaga ikka tuntumaks soab. Nüid pakutse sial lõuna aegas meeldiva muhulase päevasuppi! Selle nädali sihes soab mekkida Linnusse Laasu Ivo ilma lihata borssi. Ja iga nädal tuleb ühe uie muhulase üks uus supp katsumisele. Jälle üks koht juures, kus lõuna aegas kena soja kõhutääve soab.

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email