MAJARÄNNAKUD LINNARUUMIS: Kuressaare Eesti Seltsi maja, Tallinna 20

Foto: SAAREMAA MUUSEUM

Kuressaare Eesti Seltsi maja on Saaremaale omaselt rohkelt peene dolomiiditööga kujundatud kivihoone, mille ajalooline väärtus on palju suurem kui selle tagasihoidlik arhitektuur. 1862. aastal valminud nn uus Meedla koda on üsna tüüpiline mõisale kuulunud linnaelamu. 1911. aastal ostis hoone selle viimase omaniku, salanõunik Ivan Mierzeyevski pärijailt Kuressaare Eesti Selts.

Kuressaare Eesti Selts asutati esmakordselt 1886. aastal ja taasasutati 1907. aastal. Seltsist kujunes saksameelses ja -keelses linnas eesti kultuuri ja meelsuse kandja. Seltsimajas tegutsesid laulukoorid ja näiteringid, toimusid mitmesugused üldhariduslikud kursused. 8. märtsil 1917 toimus siin paljude seltside esindajate koosolek, kus asutati Saaremaa Eesti Ajutine Täidesaatev Komitee.

Uue hoo sai seltsielu Eesti Vabariigi alguses, kui siin tegutsesid lisaks koorilauljatele, muusikutele, näitlejatele, sportlastele jt ka KESi haridusosakonna raamatukogu ja lugemislaud ning 1923. aastal avatud kino. KESi näitetrupist arenes 1935. aastaks välja kutseline Kuressaare Teater, mis vääristas seda maja kuni likvideerimiseni 1951. aastal. Seejärel asus siin kuni 1967. aastani rajooni kultuurimaja, mis võttis oma hõlma alla ka 1963. aastal asutatud Saaremaa Rahvateatri.

Pärast põhjalikku rekonstrueerimist sai väärikast kunstitemplist 1999. aastal Kuressaare Linnateatri kodumaja.

Print Friendly, PDF & Email