Ajateenistust alustas üks kutsealune (2)

Alanud aasta esimese ajateenistusse kutsumisega asus kolmapäeval vormi kandma üks Saaremaa noormees teenimiskohaga laevastikus. Kokku alustas väeosades väljaõpet ligi 370 noort.

Kõige rohkem noormehi läbib 11-kuulise teenistuse 1. jalaväebrigaadi allüksustes ja vahipataljonis, edastas kaitseressursside amet. Aasta esimese kutsega suunduvad noored aega teenima ka 2. jalaväebrigaadi, mereväe laevastikku ning staabi- ja sidepataljoni.

Ajateenistusse kutsutakse kolmel korral aastas: jaanuaris ja juulis, mil 11-kuulise ajateenistuse käigus õpetatakse välja reservüksuste autojuhid ja juhtivkoosseis, ning oktoobris, mil kaheksaks kuuks kutsutakse ajateenistusse tulevaste reservüksuste rivikoosseis.

Print Friendly, PDF & Email