VASTUKAJA: “Hüvasti, Kuressaare linn” (4)

“Hüvasti, Kuressaare linn”
SH, 28.12

Kuressaare on jätkuvalt linn

Ehkki Kuressaare kui omavalitsusüksuse staatus lõppes 21. oktoobril, mil jõustus valimistulemus ja tekkis uus omavalitsusüksus Saaremaa vald, on Kuressaare asustusüksusena endiselt linn ja jääb selleks ka edaspidi. Linnapea kohustusi täidab Saaremaa vallavanem, see on kirjas ka Saaremaa valla põhimääruses.

Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusele jaguneb Eesti maakondadeks, valdadeks ja linnadeks ning vald omakorda asulateks, milleks on külad, alevikud, alevid ja vallasisesed linnad.
Viimaseid nimetatakse kokkuvõtvalt asustusüksusteks ja ka Kuressaare on asustusüksusena endiselt linn, nii nagu näiteks Orissaare on endiselt alevik ja kõik külad on ikka külad. Selles saab veenduda ka maa-ameti aadressiandmete süsteemi avaliku teenuse aadressiobjekti otsingu kaudu. Seal kajastuvad kõik täiesti uued Saaremaa asutusüksused, nagu näiteks Nõmjala ja Laevaranna küla, aga jätkuvalt ka Kuressaare linn. Nii saab ka kirja saates märkida ümbrikule: Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond.

Saaremaa omavalitsuse ühinemislepinguga lepiti kokku, et Kuressaare linn on Saaremaa valla keskus ja säilib asustusüksusena linnana senistes piirides. Kuressaarele jääb linnana senine iseseisev sümboolika (vapp ja lipp) ning soodustatakse linna identiteedi hoidmist ja kujundamist, sh jätkatakse linna sünnipäeva pidulikku tähistamist ning linna aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmisega seotud traditsioone. Kuressaares arendatakse linnalist elukeskkonda koos selle juurde kuuluvate avaliku ruumi rajatistega.

Saaremaa valla sündimisel saab esile tuua kolm kuupäeva: 21. oktoober 2017, mil sündis Saaremaa vald (Kuressaare linna kui omavalitsusüksuse staatus lõppes), 3. november 2017, mil ametisse valiti uued valitsuse liikmed ja Saaremaa valla täitevorganiks sai Saaremaa vallavalitsus, ning 1. jaanuar 2018, mil ametiasutusena alustab Saaremaa vallavalitsus ning Kuressaare linnavalitsus ja teised Saaremaa senised vallavalitsused lõpetavad ametiasutusena töötamise. Ükski neist sammudest ei muuda seda, et Kuressaare on asustusüksusena endiselt linn.

Kristina Maripuu,
Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja

Print Friendly, PDF & Email