Regionaaltalitust hakkab juhtima Jaan Leivategija (15)

Rahandusministeeriumi regionaalhaldusosakonna Saaremaa talituse juhina hakkab uuest aastast tööle senine maasekretär Jaan Leivategija.

Konkursikomisjon valis parteitu Jaan Leivategija välja kaheksa kandidaati hulgast.Lisaks juhatajale kuulub talituse koosseisu kaks arhivaari ja kohaliku omavalitsuse nõunik. Talituse arhivaaridena hakkavad tööle senised Saare maavalitsuse töötajad Inge Välbe ja Tea Rauk, kes tegid sarnast tööd ka praeguses ametis. Nõuniku kohale pole töötajat veel kinnitatud.

Talitus hakkab tööle endise Saare maavalitsuse hoones. “Esimene tööülesanne on kolida end ruumidesse, kus me paiknema hakkame,” sõnas Leivategija.

Talitused kuuluvad rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna koosseisu ning maakondlikel talitustel pole oma eraldiseisvat laialdast otsustuspädevust ja eelarvet. Talituse juht ei ole uus maavanem, maavanemate rolli täitmist maakonna tasandil alates 1. jaanuarist 2018 enam ei toimu.

“Maavanem oli ikkagi maavalitsuse juht ja maakonna arengu eest vastutav tegelane. Rahandusministeeriumi regionaalhaldusosakond on hoopis kitsama pädevusega ja selle talituse juht seda enam veel,” selgitas Jaan Leivategija.

Uue loodava osakonna põhiülesanded on näiteks kohalike omavalitsuste nõustamine, osalemine regionaalpoliitika väljatöötamises, planeeringutega seotud järelevalve ja nõustamine, riigi teenuste osutamise koordineerimine maakonnas ning vara tagastamise ja kompenseerimise järelevalve.

Print Friendly, PDF & Email