Vallavalitsus hakkab abielusid registreerima

Seoses maavalitsuste kaotamisega saavad Eesti maakonnakeskuste omavalitsused perekonnaseisuasutuste ülesanded endale.

Seega sõlmitakse uuest aastast abielusid, registreeritakse sünde, surmi ning lahutusi maakonnakeskuste omavalitsustes. Saaremaa puhul hakkab seda tegema Saaremaa vallavalitsus.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungase sõnul on maakonnakeskuste omavalitsuste jaoks tulnud korraga palju muudatusi, sest uute ülesannete ülevõtmine langes kokku haldusreformiga.

“Samas on omavalitsused teinud suuri ettevalmistusi ja on valmis uuel aastal perekonnasündmusi registreerima,” ütles Pungas.

Ülevõetavate ülesannete hulka kuuluvad ka perekonnasündmuse tõendi väljastamine, andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral, soo muutmise andmete registreerimine, hilisema isaduse omaksvõtu ja elukoha registreerimine. Muudatused puudutavad ka nimevahetust. Kui praegu saab nime vahetada kõikides maavalitsustes ja Tallinna perekonnaseisuametis, siis alates uuest aastast saab seda teha neljas kohas: Tartu linnavalitsuses, Tallinna perekonnaseisuametis, Pärnu linnavalitsuses ja Jõhvi vallavalitsuses.

Nii nagu praegugi, saab ka edaspidi sündi, surma ja elukohta registreerida kohalikus omavalitsuses. Samuti antakse vallavalitsuses Euroopa Liidu kodanikule elukoha registreerimisel isikukood ja väljastatakse rahvastikuregistri väljavõtteid.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond võtab seoses maavalitsuste kaotamisega üle rahvastikuregistri kvaliteeditööde korraldamise, haldusjärelevalve ning kannete kogumise ja arhiveerimise. Samuti vastutab osakond edaspidi perekonnaseisuametnike koolituste ja eksamite läbiviimise ning perekonnaseisuametnike õiguste andmise eest.

Print Friendly, PDF & Email