Saaremaa vallavalitsus kui ametiasutus alustab tööd

Saaremaa vald kui omavalitsusüksus sündis juba 21. oktoobril ja Saaremaa vallavalitsus kui täitevorgan alustas tööd 3. novembrist, kuid Saaremaa vallavalitsus kui ametiasutus, sh teenuskeskused, alustab tööd 2. jaanuaril.

Vallavalitsuse kontaktid: Tallinna tn 10, tel 45 50 530, info@saaremaavald.ee, www.saaremaavald.ee.

22. detsembrist on kasutusel Saaremaa valla uus koduleht, kuid seda alles arendatakse ja täiendatakse jooksvalt.

Print Friendly, PDF & Email