Pressinõukogu Saarte Hääle lugudes eksimusi ei näinud (3)

Pressinõukogu arutas Sander Saburi kaebust Saarte Hääles 30. septembril ilmunud artikli “Võõrale põllule eksinud traktor tõi tüli majja” peale ja Andres Vinna kaebust 3. novembril ilmunud artikli “Sõrulane tahtis ristida osa kodukohast Sigademaaks” peale ning otsustas, et leht ei ole kummalgi juhul rikkunud head ajakirjandustava.

30. septembri artikkel räägib Saaremaal toimunud intsidendist, mille käigus sattus traktorist valele maatükile ning purustas seal kasvavad kadakad ja taimed. Sander Sabur kaebas pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta süüdistusi ja kahtlustusi, kuid talle sõna ei antud. Kaebaja leidis, et artiklis on tema kohta esitatud eksitavaid väiteid. Kaebaja ei olnud rahul, et ajakirjanik viitas artiklis tema erakirjale. Sabur lisas, et artikli juures olev pilt on tema kui omaniku loata võõral maal lavastatud. Samuti pidas kaebaja pildiallkirja naeruvääristavaks. Ta märkis ka, et ajakirjaniku tööandja, kes ka sõna sai, oli konflikti üks osapooltest ning seega ei saanud ajakirjanik olla sõltumatu.

Saarte Hääl vastas pressinõukogule, et artikkel on üles ehitatud kaebaja esitatud väidetele ja süüdistustele kahju tekitajate pihta. Ajakirjanik kontrollis kaebaja esitatud süüdistusi telefoni teel ja veendus, et info vastab tõele. Leht kinnitas, et avaldatu põhineb tõenditega tagatud faktilisel infol.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud artiklis sõna, loos on viidatud tema kirjadele ja nendes olevad väited kontrollis ajakirjanik kaebajalt telefoni teel üle.

3. novembri artikkel räägib Andres Vinna ettepanekust võtta kolme Sõrve poolsaare küla mitteametliku nimena kasutusele Sigademaa. Andres Vinn kaebas pressinõukogule, et keelas ajakirjanikul info avaldamise. Samuti ei olnud kaebaja rahul, et artiklis oli tema perekonnanime valesti käänatud.

Saarte Hääl vastas pressinõukogule, et kaebaja kirjast ei olnud võimalik välja lugeda info avaldamise keelamist. Leht märkis, et vastavasisulist kokkulepet pooltel enne artikli ilmumist ei olnud ja ajakirjanik mingit lubadust ei andnud. Leht märkis ka, et artikkel põhineb avalikult kättesaadaval infol.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja kirjast võimalik välja lugeda info avaldamise keeldu.

Print Friendly, PDF & Email