MUHU UUDISSED: Kenad voastalõppu!

Suab juba läbi jälle. Aga neh, kui nüid mõtelda, et mis selle voastaga Muhu suare pial puhas juhtun oo, siis, sina kallis aeg, nii tegus ja kipekiire olli teene.

Neh, veebruar akkas pihta kohe rõemsa uudis­sega. Muhu valda ep aeta soarlaste omaga kokku üht. Ja paergu oo ikka tuline ea tunne, kui sa voatad lehti ja sial kirjutab sest uie suure valla sündimisest. Neh, meitel es vahetun isegid võim mitte. Suab vaiksest ja tassakeste eetsi kodida. Ja sedaviisi tassakeste minnes jõvab kõege kaugemase! Pissike sie meite vald ju teese suure kõrvas oo. Aga Napoleon olli koa pissike, aga suurdest miestest vägevam ikka.

Mai lõppus sai Liiva spordiväljaku pial nähe Muhu ja Ida-Soaremaa lasteaidade laulu- ja tansipääva. Siis vist olli terve voasta kõege palavam ilm. Juunikuus olli Liiva suure kirgu juubel ja kihelkonnapäe. Oma suare ajaluost oskab muhulane vägagid palju pidada. Juulikuus pieti ää esimene Muhu laulupidu Hellamoa uie vägeva laululava pial. Ei neh, kange pidu olli. Nõnna et pidu kolis teese omingu Muhu muusikataluse üle ja köis ikka edasi.

Augustis pieti ää viiesteistmes Muhu jooks ja kohvikutepäe, mis ää ütlemata suureks ja veart ettevõtmiseks oo kujunen. Oktoobris ollid valimised. Neh, nie kenad ja rahulikud. Võis mureta valida kedast tahes. Puhas omad inimesed ju. Ja Muhu soarest oskavad lugu pidada naad kõik.

Ehitamist olli koa üksjägu. Neh laululava mudud, siis viel ambulantsi teene korrus sai korda ja Raunmäe maja. Vanas hooldekodus läks ehitamise tüö lahti. Ja mudud uus poed! Siesamma, mis Liivale sõnna telki ehitatse, sie sai koa ju järje üles. Ja sure kange kampaania kordas sai Muhu lasteaid omale uie võrkaa ümber.

Muhulaste mõte kinkida Eesti riigile juubeliks Liivale vägev roosiaid kiideti vägagid tarbliseks ja selle jäuks anti raha koa. Nüid juba tüö vaikselt köib. Ja kirguaa ja roosiaa vahele sai viel üks uhke aid – kenaste ümber püörtud kivisaid.

Ja inimesi tuleb valda paljast juure! Liiva kuolis õppeb sügisest jälle üle saa lapse ja lasteaidas tuleb masu selle kaubaga tuleva voasta akata ruumi juure tegema.

Sõuksed uhked asjad oo meitel oln ja tuleva voasta uotamas. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email