Enamik vigastatuist on mehed

Mullu vajasid Saare maakonna elanikud vigastuse tõttu ravi rohkem kui 4000 korral.

Tervise Arengu Instituudi andmeil raviti mullu Saare maakonna elanikke kokku 4370 vigastusjuhu tõttu. 4122 korral oli tegemist õnnetusega, neist omakorda 1764 põhjuseks oli eluta mehaanilise jõu toime, näiteks löök või kokkupõrge.

2646 vigastuse puhul oli kannatanu meessoost, 1724 korral aga naissoost.

Kõige rohkem tuli vigastusjuhtusid ette 15–24 ja 25–34aastaste vanuserühmas – esimeses 681 ja teises 664. Kolmandale kohale jäid 45–54aastased inimesed 497 juhuga.

Pea veerandi vigastuste puhul ehk 902 korral olid kannatajaks kuni 14aastased lapsed. 34 juhul oli tegemist alla aastaste lastega, 247 juhul 1–4aastaste mudilastega. 5–14aastaste laste seas said lapsed kannatada 621 korral.

Alla aastaste laste 34 juhuvigastusest pea kolmandik ehk kümme olid seotud kukkumisega, sama paljude põhjus oli eluta mehaanilise jõu toime. Üheksa vigastuse põhjus oli aga kokkupuude kuumuse ja tuliste esemetega.

Ühe- kuni nelja-aastaste lastega juhtunud 247 vigastusest pea pooled ehk 122 olid seotud kukkumisega, 80 puhul oli aga põhjuseks eluta mehaanilise jõu toime, näiteks löök või kokkupõrge.

Kukkumised olid ka rohkem kui poole vanemaealiste inimeste vigastuste põhjuseks. 65aastased ja vanemad ini­mesed vajasid kukkumise tõttu ravi 332 korral.

Statistika sisaldab andmeid nii mulluste kui ka varem saadud, ent jätkuvalt ravi vajanud vigastuste kohta.

Print Friendly, PDF & Email